-

Használati feltételek

Ezekkel a használati feltételekkel meg vannak határozva jogilag a Net Sales Ltd és a felhasználói szolgálat a www.rabaho.com között. A feltételek érvényesek a megrendelés dátumától ameddig a feltételek meg nem változnak.

Használati feltételek és felelősségi nyilatkozat

Használti feltételek az oldalon a www.rabaho.com-on meg vannak határozva a felhasználói feltételekben. A www.rabaho.com használatával a felhasználó megerősiti, hogy elfogadja a felhasználói jogokat.

A Net Sales Ltd tulajdonosa a www.rabaho.com –on felelős a pénzügyi tranzakciókért szervezetekért és, hogy tárgyaljon az értékesítésről, a tartalom menedzsment és információs szolgáltatásokért az interneten keresztül.

Minden alkalommal mikor használja az internet oldalt megerősíti, hogy ismeri az oldal feltételeit. Minden további használattal megerősíti, hogy ismeri az oldal használati feltételeit.

Minden felhasználó jogosult, a www.rabaho.com használatához. A felhasználó az a személy, aki közvetlenül vagy közvetve használja a rabaho.com szolgáltatásait.

Felelősségi nyilatkozat

A felhasználó jóváhagyja a www.rabaho.com használatát kizárólag saját felelősségre. A rabaho.com semmiképpen nem vállal garanciát, hogy az oldal használata szüntelen és hibamentes lesz. Szintén nem grantál a használati következményekért, a tartalom pontosságáért bármely információ tartalmáért. A felhasználó megérti és elfogadja, hogy a  rabaho.com nem felel a többi felhasználó jogtalan vagy nem megfelelő viselkedéseiért. A kockázatot az esetleges veszteségek miatt teljes mértékben a felhasználók válalják a portálon.

A nyilatkozat meghatározott károkra esetleges hibákra, törléssel, számítógép virussal vagy a kommunikációs vonal megszakításával, lopással, szerződés megszakítással vagy bármilyen más cselekményre vonatkozik.

Rabaho.com mint minden jogi személy, akik részt vesznek az oldal kiépítésében és reklámozásában nem felelnek semmilyen kárért, amit okozhatnak ezeknek az oldalaknak a használatához. A felhasználó elfogdja a nyilatkozatot, amiket a www.rabaho.com tartalmaz.

 Felhasználói számla és jelszó

A felhasználói számla megnyitása után a www.rabaho.com-on egyértelmű, hogy a felhasználó elolvasta, megértette és elfogadta az oldal feltételeit. Minden felhasználó felelősséget vállal a saját felhasználói nevének es jelszavának titokban tartásáért.  A felhasználó elfogadja, a szolgáltatás megszakitásának következményeit, ami nem a rabaho.com ellenőrzése alatt történik.  Az oldal nem vállal felelősséget az adatok esetleges megsemmisüléséért, amire a szolgaltatás nyújtás során kerülhet sor.

Felelősség mentesítés

A rabaho.com nem felel semmilyen tartalomért amit a felhasználó, előfizető vagy estleg az illetéktelen felhasználó közzétesz a www.rabaho.com oldalon.

A nem megfelelő tartalom közzététele, amelyben sértik az emberi jogokat, morális, vallási, etnikai hovatartozást szigorőan tilos.  A rabaho.com minden hasonló visszaélést jelenteni fog a felelős adminisztrátoroknak.

Rabaho.com-nak jogában áll bármikor megváltoztatni vagy átalakítani azokat a tartalmakat, amelyeket nem megfelelőnek találnak.

Rabaho.com és munkatársai nem felelnek semmilyen hibáért és pontatlanságért ezeken az oldalakon. Az egyik említett oldal sem vállal felelősséget a lehetséges veszteségekért, amelyeket ezek okozhatnak.

Rabaho.com jogában áll megváltoztatni vagy megszakítani bármilyen ilyen jellegű információt. A rabaho.com oldal teljesen fenntartja a jogot, hogy átalakítja az adatok bármelyik részét. A rabaho.com használhatja a fenti jogokat minden korlátozás nélkül.

Rabaho.com nem felel azokért az anyagokért, amelyeket egy harmadik személy tesz közzé, így azt a tartalmat letörölhetik az oldalról.

Minden nem ide tartozó véleményt, tanácsokat, állításokat, ajánlatokat, illetve egyéb információkat a szerzők vagy a forgalmazók törölnek a rabaho.com oldalon. Sem a rabaho.com sem egy harmadik szolgáltató nem ad garanciát a pontosságra, teljességre.

Rabaho.com semmiképpen nem tehető felelőssé semmilyen kárért, azokról az információkról amelyeket a felhasználó hagyott az oldalon keresztül. A felhasználó felelős a saját értékelését, pontosságát, teljességét és hasznosságát hozzáállását, tanácsadását, véleményét a rabaho.com oldalon kifejteni.

 Változó és felhasználási feltételek

Rabaho.com fenntartja magának a jogot, hogy visszavonja vagy módosítsa a jelen használati feltételeket abban az esetben, amennyiben szükségesnek tartja. A tervezett módosítások magukba foglalják a bevezetést bizonyos illetékekbe vagy díjakba, így a felhasználók figyelmét felkelti, hogy időről időre újra elolvassa a felhasználási feltételeket és az adatvédelmi nyilatkozat adatairól betekintést tegyen esetleges változásokba.

A felhasználási feltételek megváltoztatása után továbbra is használhatja az adott honlapot, úgy tekintik, hogy elolvasta és elfogadta az aktuális feltételeket és az adatvédelmi nyilatkozat adatait.

Módosításokra vagy törlésekre vonatkozó szabályok és politikák azonnal hatályba lépnek a www.rabaho.com oldalon. Minden további használatát ennek az oldalnak a változtatás után el kell fogadnia.

Tulajdonosi nyilatkozat

Internetes oldalak, mint a rabaho.com magántulajdon. Minden kommunikációs forma és interakció ezen az oldalon zajlik, meg kell felelnie a felhasználási feltételeknek. Felhasználó köteles a honlapon, www.rabaho.com összhangban lenni az általános erkölcsi és etikai elvekkel és szabályokkal Magyarországon.

A felhasználók nem végezhetnek a portálon keresztül rabaho.com-on olyan dolgokat, amely törvénytelen, rágalmazó, sértő vagy fenyegető,, vulgáris, vagy bármilyen módon aláássa és veszélyezteti a jogokat vagy mások magánéletét. Mint anyag, amely megsérti a törvényeket és ösztönzi az illegális tevékenységeket / vagy reklám, amely nem írásbeli nincs engedélyezve az rabaho.com oldalon.

Minden olyan magatartás, amely korlátozza vagy akadályozza egy másik felhasználót a honlap használata során szigorúan tilos. Ne használja az oldalt reklámozni, vagy ne végezzen vallási, politikai, kereskedelmi promóciót. Szigorúan tilos csatlakoztatni felhasználókat a rabaho.com tagjaihoz, ha más versenyben levő online vagy offline szolgáltatók már, amelyek versenyeznek a portálon.

A rabaho.com használatához szükséges a joghordozó, ugyanúgy, mint a védjegyek és formatervezési minták jogosultjainak előzetes engedélye. Minden megjelentetés, terjesztés, másolás vagy az internetes oldal javitása tilos a www.rabaho.com előzetes irásos jóváhagyása nélkül! A tilalom bármilyen megsértése, a szellemi tulajdonjog megsértésének tekintendő, és ennek következménye birósági vagy büntetőjogi eljáráshoz vezethet az elkövető ellen. A rabaho.com oldalon a védjegy, szerzői jog és formatervezési minták jogosultjainak anyagai mellett más információk is vannak, amelyek más jogi vagy fizikai személyek jogaival lefedettek. Ezekhez az információs adatokhoz tartoznak a fotók , hanganyagok, grafikák, szövegek, szoftver és egyéb anyagok, a magyar törvényekkel összhangban.  A rabaho.com minden jogot fenntart a választási, telepitési, fejlesztési és kezelési joggal kapcsolatban.

Tilos volt bármilyen megjelentetés, megosztás vagy az eladásban és terjesztésben való részvétel, a csere és a www.rabaho.com tartalmának a használása. Tilos, az oldal előzetes irásos jóváhagyása nélkül tovább terjeszteni, másolni, kiadni vagy kereskedelmi célból felhasználni az anyagot. A letöltés, kiirás és a jogvédett anyagok felhasználása csakis saját használatra engedélyezett. A felhasználóknak tilos bármilyen anyag megjelentetése, ami védett bélyegzővel, valamint szerzői és egyéb szellemi jogvédett tulajdonsággal rendelkezik, a joghordozó elsődleges határozott engedélye nélkül. A rabaho.com nem köteles segitséget nyújtani a meghatározásban, hogy az adott anyag jogvédett, és az esetleges jogsértésért vagy a jogtalan bélyegző használatáért kizárólag a felhasználó a felelős.

Minden tartalom feltöltésével a www.rabaho.com oldalon a felhasználó jóváhagyja a felelősségét ezekre az adatokra, korlátlanul, ingyen és minden jogot a használathoz, tartalom megváltoztatásra, fordítására. Más felhasználóknak engedélyezett a tartalom használata és átnézése kizárólag saját használatra.

Rabaho.com fenntartja magának a jogot, de nem kötelessége, hogy ellenőrizze a tartalmat az egyes oldalakban, annak érdekében, hogy megfeleljen az összes felhasználási feltételeknek és szabályoknak , amelyeket előírtak a portálon. Chat szobák és fórumok, amelyek vannak ezen az oldalon felügyeletet követelnek. Rabaho.com fenntartja magának a jogot, hogy eltávolítsa az olyan anyagokat, amelyek nem tartoznak bele a fenti szabályokba, vagy egyéb okokból korlátozzák a fent említett elemeket.

A felhasználó elfogadja, hogy a viták, megjegyzések, privát üzenetek és a komunikáció más módja az oldalon nyilvánosak és a rabaho.com-nak joga van felügyelni a történésekre a felhasználók tudta és engedélye nélkül. Bármilyen más kommunikáció módja nem számít bizalmasnak. A felhasználó elfogadja, hogy a közzétett megjegyzéseket, üzeneteket és más információkat a rabaho.com használhatja. A közzététel után a rabaho.com-nak joga van használni az anyagot promócióra, hirdetésre, felmérésre, ami jogilag megengedett erre a célra. 

A felhasználó elfogadja, hogy a rabaho.com-ot nem terheli semmilyen költségekkel járó kár. Beleértve a leányvállalatokat, felelős személyeket és munkatársakat. Ez magába foglalja a jogi költségeket, amelyek az esetleges oldal felhasználásával léphetnek fel.

Vitarendezés

Jogi viták merülhetnek fel a honlap használatára vonatkozóan, amely bírósági joghatóság alatt áll Magyarországon a jogszabályokkal összhangban. A weboldal használatával a felhasználó elfogadja, és hozzájárul ahhoz ha vita vagy követelés merül fel, akkor ezekhez a feltételekhez csatlakozik azaz bíróságon Magyarországon, amíg az ügy le nem zárul.

 Felbontás az üzleti kapcsolatról

Úgyszintén joga van, hogy visszavonja az összes felhasználói fiókját ès azok jelszavait, amennyiben az adott felhasználò viselkedèse elfogadhatatlanná minősül. A rabaho.com minden jogot fenntart hogy azonnal felbontsa a kapcsolatot a felhasználóval, ha a felhasználó megszegi az itt felsorolt feltételeket. A felhasználó felelōsségére és kötelezettségeire vonatkozó feltételek a felhasználòi fiók és jelszó törlése után is alkalmazásban maradnak.

Abban az esetben ha az illetékes bíróság elkülöníthetőséget talál valamelyik kitételben, ez az elkülöníthetőség nem lesz kihatással a többi rendelet helyességére és a feltételek többi része jogerös marad. Amennyiben bármelyik fèl nem él a jog adta lehetőségével, az nem jelenti annak elvesztését, vagy az arról valò lemondását. Illeve más felsorolt jogok elvesztèsèt sem vonja maga után.

Záró rendelkezés

Mindezek általános felhasználási feltételek azonnal hatályba lépnek, amikor közzétettek valamit a hivatalos www.rabaho.com oldalon. Üzleti feltételek vonatkoznak minden ügyfélre, aki aláírta a kapcsolatot az oldalon.

Különleges és minőségi termékek kedvező áron

Iratkozzon fel hírlevelünkre és értesüljön időben a Rabaho legfrissebb akcióiról!

icon-safe-shopping
Biztonságos vásárlás

A legjobb biztonsági rendszereket használjuk a megrendelések feldolgozásához, és hogy a személyes információk biztonságosan vannak tárolva.

icon-shipping
Megbízható szállítás

Felelőséget vállalunk a termék tökéletes állapotban való kiszállításáért a megadott címre.

icon-package
Kézbesítés 24 órán belül

Megrendelt termékeket kiszállítjuk a legrövidebb időn belül, egy nappal a befizetésről szóló értesítés után.

icon-list
Magas minőségű értékelés

A termék kiváló minőségű anyagból készül, amely lehetővé teszi a termék egyszerű és biztonságos használatát.

icon-heart
Garancia a termékre

A garancia és a pénvisszafizetés határideje 44 nap. Ezalatt az időszak alatt, ha nem teljesen elégedett a termékkel, visszafizetjük pénzét.