-

Lietošanas noteikumi

Šios naudojimo sąlygos reguliuoja teisinius santykius tarp įmonės Perfect Shop ltd ir www.rabaho.com teikiamų paslaugų vartotojo. Sąlygos taikomos nuo įsigaliojimo datos iki jų pakeitimo ar atnaujinimo.

Naudojimo sąlygos ir sutikimo pareiškimas

Svetainės www.rabaho.com naudojimas yra nustatomas pagal nuostatas ir sąlygas, išdėstytas Naudojimo sąlygose. Naudodamiesi www.rabaho.com vartotojai patvirtina, kad pritaria aukščiau paminėtoms sąlygoms ir sutinka su tokiomis puslapio naudojimosi nuostatomis ir sąlygomis.

Įmonė Perfect Shop ltd yra puslapio www.rabaho.com savininkė ir atsakinga už finansinius sandorius, pardavimų organizavimą, tarpininkavimą, turinio valdymą ir informacinių paslaugų teikimą internetu.

Bet kokiu tolimesniu puslapio naudojimu Jūs patvirtinate, kad susipažinote ir sutinkate su Naudojimo sąlygomis ir nuostatomis.

Kiekvienas vartotojas turi asmeninę teisę naudotis puslapiu www.rabaho.com. Vartotojas yra bet kuris asmuo, tiesiogiai ar netiesiogiai bet kuriuo metu besinaudojantis rabaho.com siūlomomis paslaugomis.

Atsakomybės pareiškimas

Vartotojas sutinka naudotis www.rabaho.com tik savo paties rizika. Rabaho.com jokiu būdu negarantuoja vartotojui, kad naudojimasis puslapiu bus nepertraukiamas ir be sutrikimų ar klaidų. Jis taip pat negarantuoja puslapio naudojimosi, informacijos turinio, puslapyje siūlomų paslaugų ar prekių patikimumo ir tikslumo. Vartotojas supranta, sutinka ir patvirtinta, kad rabaho.com neatsako už neteisėtą ar netinkamą kitų vartotojų ar trečiųjų šalių elgesį. Už galimą žalą atsako tik pats puslapio vartotojas.

Pareiškimas apima visą įmanomą žalą, kurią gali sukelti klaidos, ištrynimas, trikdžiai, kompiuterio virusai, gedimas, informacijos perdavimo vėlavimas, ryšio trikdžiai, vagystė, sutarties pažeidimas, sunaikinimas ar neleistina prieiga, įrašų pakeitimas ar netinkamas jų naudojimas, netinkamas naudojimas, aplaidumas ar bet koks kitas veiksmas.

Rabaho.com, taip pat ir bet kurie kiti fiziniai ar juridiniai asmenys, susiję su puslapio kūrimu, gamyba ir platinimu neatsako už bet kokią žalą, padarytą naudojantis puslapiu. Vartotojai supranta ir sutinka, kad minėtos sąlygos taikomos visam www.rabaho.com turiniui.

Vartotojo paskyra ir slaptažodis

Sukūrus vartotojo paskyrą www.rabaho.com laikoma, kad vartotojas perskaitė, supranta ir priima puslapio naudojimo sąlygas ir nuostatus.

Kiekvienas vartotojas prisiima asmeninę atsakomybę už savo vartotojo paskyros duomenų konfidencialumą. Vartotojas sutinka, kad rabaho.com nėra atsakingas už galimą paslaugų tiekimo trikdžių sukeltą žalą. Puslapis taip pat neatsako už galimą bet kokių duomenų praradimą paslaugų teikimo metu.

Vartotojas supranta ir sutinka, kad prieiga prie www.rabaho.com gali būti negalima, laikinai negalima ar neveikianti dėl priežasčių, už kurias rabaho.com neatsako.

Atleidimas nuo atsakomybės

Rabaho.com neatsako už bet kokios informacijos, puslapyje platinamos vartotojų, puslapį prenumeruojančių asmenų ar neleistinų vartotojų, turinį.

Bet kokio neleidžiamo turinio informacijos platinimas pažeidžia žmogaus asmens, moralės, religines teises ir etinius principus. Rabaho.com apie bet kokį panašų pažeidimą praneša kompetentingiems administratoriams.

Rabaho.com pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, pritaikyti, ištrinti ar pašalinti bet kokią netinkamo turinio informaciją, platinamą puslapyje.

Rabaho.com, asocijuotos įmonės, informacijos tiekėjai ir tvarkytojai neatsako už bet kokius puslapyje platinamos informacijos neatitikimus, netikslumus, klaidas, defektus, trūkumus ir informacijos neoriginalumą. Taip pat jie neatsako už bet kokius trikdžius, informacijos perteikimo vartotojui vėlavimą. Nė vienas iš minėtųjų taip pat neatsako už galimus skundus, ieškinius ar nuostolius, kuriuos gali sukelti aukščiau minėtas informacijos neatitikimas.

Rabaho.com pasilieka teisę pakeisti ar sustabdyti bet kokios informacijos ar jos dalies platinimą. Puslapis taip pat pasilieka teisę visiškai sustabdyti arba pakeisti duomenų perdavimo spartą ar kitą funkciją. Puslapis rabaho.com gali naudotis visomis aukščiau paminėtomis teisėmis visuose verslo sektoriuose ir be jokių apribojimų.

Rabaho.com neatsako už bet kokią medžiagą, pažeidžiančią bendras trečiųjų šalių naudojimo sąlygas, bet užtikrina, kad tokia medžiaga bus pašalinta.

Už nuomones, patarimus, pareiškimus, paslaugas, pasiūlymus ir kitokią informaciją platinamą trečiųjų šalių atsako konkretūs tokios informacijos autoriai ar platintojai, o ne rabaho.com. Puslapis rabaho.com ir bet kokia trečioji informacijos tiekėja negarantuoja platinamos informacijos tikslumo, išsamumo, naudingumo bei pardavimo galimybės ir bet kokio kito jos tinkamumo. 

Rabaho.com jokiais būdais neatsako už bet kokią žalą ar nuostolius, sukeltus dėl vartotojo pasitikėjimo informacija, patalpinta puslapyje. Vartotojas pats atsako už bet kokios informacijos, patarimo, nuomonės, platinamos rabaho.com, teisingumo ir tinkamumo įvertinimą.

Naudojimo sąlygų keitimas

Rabaho.com pasilieka visas teises atšaukti arba  pakeisti bet kurias minėtas naudojimo sąlygas, jeigu mano, kad tai būtina. Numanomi pokyčiai gali apimti mokesčių įvedimą, taigi vartotojams patariama kartais iš naujo peržiūrėti naudojimo sąlygas ir konfidencialumo sutartį, kad žinotų apie galimus pakeitimus.

Jeigu pakeitus naudojimo sąlygas ir konfidencialumo sutartį vartotojas tęsia naudojimąsi puslapiu, laikoma, kad vartotojas perskaitė ir sutinka su naujomis sąlygomis, sąlygų bei konfidencialumo sutarties pakeitimais.

Bet kokie sąlygų pakeitimai ar pašalinimai įsigalioja iškart jas paskelbus www.rabaho.com. Bet koks tolimesnis puslapio naudojimas laikomas sutikimu su pakeitimais.

Nuosavybės pareiškimas

Puslapis rabaho.com yra privati nuosavybė. Bet koks bendravimas puslapyje turi atitikti naudojimo sąlygas. Vartotojas įsipareigoja naudotis puslapiu www.rabaho.com laikantis bendrųjų moralinių ir etinių principų bei Lietuvos Respublikos įstatymų.

Vartotojams neleidžiama puslapyje rabaho.com dalintis jokia neteisėta, įžeidžiančia, užgaulia, grasinančia, nešvankia, vulgaria ar bet kokiu kitu būdu netinkama ir kitų teises pažeidžiančia medžiaga. Taip pat ir įstatymus pažeidžiančia, skatinančia nelegalią veiklą, ar reklaminio turinio medžiaga, kurią platinti nebuvo duotas raštiškas rabaho.com sutikimas.

Griežtai draudžiama kitiems vartotojams apriboti ar neleisti naudotis puslapiu. Puslapyje neleidžiama reklamuoti, platinti bet kokias religinio, politinio ar komercinio pobūdžio kampanijas. Griežtai draudžiama kviesti rabaho.com vartotojus naudotis kitais puslapiais, ypač šio puslapio konkurentais.

Norint naudoti rabaho.com puslapio medžiagą yra būtinas autorių teisių turėtojo sutikimas ir prekės ženklo bei dizaino teisių turėtojo sutikimas. Bet koks puslapio plagijavimas, kopijavimas ar keitimas be išankstinio raštiško www.rabaho.com sutikimo yra griežtai draudžiamas! Bet koks šio draudimo pažeidimas bus laikomas intelektualinės nuosavybės teisių pažeidimu ir gali būti iškelta byla ar pradėtas baudžiamasis persekiojimas prieš nusikaltėlius. Rabaho.com, neskaitant saugomos prekės ženklo, autorių ir dizaino teisių, turi ir kitos informacijos, kuriai taikomos kitų juridinių asmenų ar individų teisės. Tokią informaciją apima nuotraukos, garso, grafikos, tekstų, programinė įranga ir kitas turinys, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos įstatymus. Visos autorių teisės, susijusios su pasirinkimu, platinimu, siuntimu ir tokio turinio valdymu saugomos rabaho.com

Bet koks www.rabaho.com turinio atskleidimas, perdavimas ar dalyvavimas perdavime ir pardavime, keitimas ar bet koks panaudojimas yra draudžiamas. Be išankstinio raštiško rabaho.com sutikimo draudžiama platinti, kopijuoti, skelbti ar komerciniais tikslais panaudoti atsisiųstą medžiagą. Medžiagos atsisiuntimas iš puslapio, spausdinimas ir autoriaus teisių medžiagos išsaugojimas leidžiamas tik asmeniniam naudojimui.

Vartotojams draudžiama skelbti bet kokią medžiagą, saugomą prekės ženklo, autorių ar kitomis intelektinės nuosavybės teisėmis be aiškaus tokių teisių turėtojo leidimo. Rabaho.com neįsipareigoja padėti nustatyti, ar tam tikrai medžiagai yra taikomos autorių teisės ir ar už žalą, padarytą pažeidus autorių, prekės ženklo ar kitas intelektinės nuosavybės teises, atsako vartotojas.

Kaskart platinant bet kokią medžiagą www.rabaho.com, vartotojas, kaip šios medžiagos teisių turėtojas, suteikia puslapiui neribotą, nemokamą ir teisiškai galiojančią teisę keisti, skelbti, dauginti, versti, adaptuoti ir platinti minėtą medžiagą. Kitiems vartotojams leidžiama peržiūrėti, išsisaugoti ir kopijuoti medžiagą tik asmeniniam naudojimui.

 

Rabaho.com pasilieka teisę, bet neprivalo stebėti puslapio turinio bet kuriuo metu, siekiant užtikrinti, kad visa talpinama medžiaga atitiktų puslapio nustatytas naudojimo sąlygas ir nuostatas. Susirašinėjimai ir forumai, kuriuos galima rasti puslapyje, taip pat gali būti stebimi. Rabaho.com pasilieka teisę pašalinti bet kokią medžiagą, neatitinkančią aukščiau minėtų sąlygų, ar yra abejotina dėl tam tikrų priežasčių, be jokių pirmiau minėtų punktų apribojimų. 

Vartotojas supranta ir sutinka, kad visos diskusijos, peržiūros, komentarai, privačios žinutės ir kiti bendravimo būdai puslapyje yra vieši, o ne privatūs ir puslapis www.rabaho.com pasilieka teisę stebėti vartotojų susirašinėjimus be jų žinios ir leidimo. Bet koks bendravimas rabaho.com nėra laikomas konfidencialiu. Vartotojas sutinka, kad komentuodamas, rašydamas žinutes ar platindamas informaciją jie suteikia leidimą rabaho.com naudoti visą paminėtą informaciją. Rabaho.com gauna leidimą tokią informaciją platinti reklamos, tyrimų, ar bet kokiais kitais teisiškai leidžiamais tikslais.

Vartotojas sutinka, kad rabaho.com, įskaitant ir dukterines įmones, atsakingus žmones, darbuotojus bei agentus, atleidžiama nuo atsakomybės ir įvairių žalos, nuostolių, teismo išlaidų atlyginimo. 

Ginčų sprendimas

Teisiniai ginčai, kilę dėl šio puslapio naudojimo yra teismo jurisdikcija ir bus sprendžiami laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų. Naudodamasis puslapiu, vartotojas sutinka ir duoda sutikimą, kad bet koks ginčas ar skundas, susijęs su minėtomis sąlygomis ar jų vykdymu patenka į Lietuvos Respublikos teismo jurisdikciją.

Verslo santykių nutraukimas

Rabaho.com pasilieka teisę nutraukti verslo santykius su bet kuriuo vartotoju bet kuriuo metu. Be to, jis turi teisę iškart deaktyvuoti vartotojo paskyrą ir slaptažodį dėl netinkamo vartotojo elgesio. Rabaho.com pasilieka teisę iškart nutraukti verslo santykius su vartotoju, nesilaikančiu minėtų naudojimo sąlygų. Deaktyvavus vartotojo paskyrą ir slaptažodį, visos su atsakomybe ir įsipareigojimais susijusios sąlygos taikomos ir toliau.

Jeigu kompetentingas teismas nustato, kad viena iš sąlygų ar jos dalių yra negaliojanti, jos negaliojimas nepaveikia kitų sąlygų galiojimo. Jeigu bet kuri aukščiau minėta šalis nesilaiko teisių, tai nebus laikoma nuostoliu ar anksčiau minėtų teisių atsisakymu. Taip pat tai nebus laikoma kitų minėtų teisių praradimu.

Baigiamosios nuostatos

Visos minėtos bendros naudojimo sąlygos įsigalioja tik jas paskelbus oficialiame internetiniame puslapyje www.rabaho.com. Naudojimo sąlygos taikomos visiems vartotojams po sąlygų paskelbimo minėtame puslapyje. 

Aukštos kokybės ir unikalūs produktai už puikią kainą

Užsisakykite mūsų naujienlaiškį ir sužinokite apie naujausius Rabaho pasiūlymus!

icon-safe-shopping
Saugus prekinimasis

Mes naudojame geriausias saugos priemones, kad apdorotume jūsų užsakymą siekdami užtikrinti, kad jūsų užsakymo informacija būtų saugiai saugoma.

icon-shipping
Patikimas pristatymas

Prisiimame atsakomybę už saugų produkto pristatymą jūsų nurodytu adresu geros kokybes preke.

icon-package
Pristatymas per 24 valandas

Pristatome užsakytus produktus per trumpiausią laiką nuo tos dienos, kai buvo gautas produkto kvitas.

icon-list
Aukštos kokybės įvertinimas

Produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagos, o tai leidžia produktu naudotis paprastai ir saugiai.

icon-heart
Produkto garantija

Garantijos ir pinigų grąžinimo terminas galioja 44 dienas. Šiuo laikotarpiu, mes grąžinsime jums pinigus, jei nesate patenkinti produktu.