-

Termeni de utilizare

Cu aceste condiţii de utilizare se rezolvă  problemele juridice între compania Perfect Shop ltd şi utilizatorii serviciilor www.rabaho.com. Condiţiile sunt valabile  de la  data intrării în vigoare şi expiră când sunt schimbate sau completate.

Condiţii de utilizare şi declaraţie de conformitate

Utilizarea paginilor web www.rabaho.com  este reglementată prin regulile şi condiţiile menţionate în condiţiile de utilizare. Folosind pagina web www.rabaho.com , utilizatorii declară că acceptă regulile şi condiţiile menţionate şi sunt de acord cu regulile şi condiţiile de utilizare ale paginilor web menţionate.

Compania Perfect Shop ltd este proprietarul paginii web www.rabaho.com şi este răspunzătoare pentru efectuarea tranzacţiilor financiare, organizarea şi intermedierea vânzārii,  organizarea conţinutului şi furnizarea informaţiilor prin intermediul internetului.

La fiecare utilizare ale acestei pagini web declarați că ați luat la cunostință şi sunteţi de acord cu regulile şi condiţiile de utilizare. La fiecare utilizare  declarați că ați luat la cunostință şi sunteţi de acord cu regulile şi condiţiile  de utilizare prezentate.

Fiecare utilizator are dreptul personal să folosească paginile www.rabaho.com. Utilizatorul este orice persoană care foloseşte direct sau indirect serviciile paginilor web www.rabaho.com în orice moment.

Declaraţie de renunţare

Utilizatorul este de acord să folosească www.rabaho.com doar  pe propria răspundere. Portalul rabaho.com nu garantează în niciun mod că utilizarea acestei pagini va fi continuă sau fără erori. De asemenea, nu garantează consecinţele utilizării sau credibilitatea, certitudinea sau conţinutul oricăror informaţii, servicii sau produse furnizate prin intermediul acestor pagini web. Utilizatorul înţelege, acceptă şi declară că rabaho.com nu este răspunzător pentru comportamentul ilegal sau neadecvat  al altor utilizatori sau al terţilor. Riscul eventualelor despăgubirile posibile, generate de cele menţionate este în sarcina  utilizatorului de portal.

Declaraţia se referă la toate daunele posibile cauzate de eventuale erori, ştergeri, întreruperi,  viruşi, stricăciuni, întârzieri în procesare şi transmitere, întreruperi de comunicații, furt, întreruperi de contract, distrugeri sau acces neautorizat, modificāri sau abuz de evidenţă, neglijență sau orice alte lucrări.

Rabaho.com, precum şi  toate celelalte  persoane fizice şi juridice care participă în crearea, producerea şi distribuirea acestei pagini renunţă la răspunderea  pentru orice daună cauzată de folosirea sau folosirea necorespunzătoare a acestei pagini web. Utilizatorul înţelege şi este de acord cu condiţiile prezentate care se referă la întregul conţiunt al paginilor web www.rabaho.com.

Cont de utilizator şi parolă

După deschiderea contului de utilizator pe www.rabaho.com se consideră că utilizatorul a citit, a înţeles şi a acceptat condiţiile de utilizare ale acestui portal.

Fiecare utilizator acceptă răspunderea pentru protecţia confidenţialităţii numelui utilizatorului şi a parolei. Utilizatorul este de acord că orice evenimente cauzate de întreruperea serviciilor în timpul folosirii nu sunt controlate de portalul rabaho.com. Din cauza aceasta portalul nu este răspunzător pentru eventuala pierdere  a datelor care poate interveni  în timpul furnizării serviciilor.

Utilizatorul înţelege şi este de acord că accesul la www.rabaho.com poate fi dezactivat, indisponibil momentan sau întrerupt pentru motive care nu sunt sub controlul  rabaho.com.

Exonerare de răspundere

Portalul rabaho.com nu este răspunzător pentru orice conţinut care este publicat de către utilizator, abonat sau utilizator neautorizat pe paginile www.rabaho.com.

Publicarea oricărui conţinut neadecvat, prin care sunt încălcate principiile personale, morale, religioase şi etice ale omului, este strict interzisă. Portalul rabaho.com va raporta orice abuz  administratorilor autorizaţi.

În orice moment Rabaho.com îşi  rezervă dreptul de schimbare, ajustare, ştergere sau eliminare a oricărui conţinut care este evaluat ca fiind neadecvat.

Rabaho.com, precum şi colaboratorii lui, furnizorii datelor şi editorii, nu sunt răspunzători pentru orice greşeli sau erori, precum şi alte neregularități, incapacităţi şi neautenticitatea  datelor pe aceste pagini. De asemenea, nu sunt răspunzători pentru orice întrerupere sau întârziere în transmiterea datelor la utilizator. Niciuna dintre părţile prezentate nu este responsabilă pentru posibilele reclamaţii şi despăgubiri care pot proveni din aceste cauze.

Rabaho.com îşi rezervă  dreptul de a schimba sau  refuza transmiterea datelor oricărei părţi. De asemenea, portalul  îşi rezervă dreptul la încetarea totală a trimiterii sau la modificarea vitezei de transfer sau la orice altă funcţie. Portalul rabaho.com poate utiliza drepturile prezentate în toate segmentele de afaceri, fără limită.

Rabaho.com nu este responsabil pentru publicarea materialelor de către terţi care încalcă condiţiile de utilizare, dar va avea grijă ca materialele prezentate să fie eliminate.

Pentru orice opinii, sfaturi, declaraţii, servicii, oferte sau alte informaţii şi conţinuturi publicate de către  terţi, sunt responsabili doar anumiţi autori sau distribuitori, nu portalul rabaho.com. Nici rabaho.com, nici orice furnizori terţi de informaţii nu asigură certitudinea, integralitatea sau utilitatea oricărui conţinut, precum nici posibilitatea vânzării şi a utilității în alte scopuri.

În niciun caz rabaho.com nu îşi asumă nicio responsibiltate pentru eventualele pierderi sau daune cauzate de încrederea utilizatorului în informaţiile obţinute prin intermediul portalului. Utilizatorul este responsabil pentru  exactitatea, integralitatea şi utilitatea oricărui sfat, opinie sau conţinut pe paginile web rabaho.com.

Modificări ale condiţiilor de utilizare

Rabaho.com îşi rezervă toate drepturile să elimine sau să schimbe orice condiţie  de utilizare  prezentată în cazul în care consideră necesar. Schimbările prevăzute pot include introducerea anumitor taxe sau costuri, de aceea, utilizatorilor li se recomandă să recitească periodic condiţiile de utilizare şi declaraţia de confidențialitate a datelor  pentru a avea perspectiva eventualelor schimbări.

Dacă, şi după schimbarea  condiţiilor de utilizare şi a declaraţiei de confidenţialitate, utilizatorul continuă să folosească paginile subiect, se consideră că a citit şi a acceptat condiţiile momentane de utilizare şi declaraţia de confidenţialitate a datelor.

Toate schimbările sau ştergerea regulilor şi a condiţiilor de utilizare intră în vigoare imediat după publicarea pe www.rabaho.com. Fiecare folosire continuată a acestor pagini se consideră ca acceptare a acestor schimbări.

Declaraţie de proprietate

Paginile web rabaho.com sunt proprietatea privată. Fiecare formă de comunicare şi interacţiune, care se desfăşoară pe aceste pagini, trebuie să respecte condiţiile de utilizare. Utilizatorul este obligat să folosească paginile web www.rabaho.com în conformitate cu principiile generale de morală şi etică, şi cu legislaţia română în vigoare.

Utilizatorii nu trebuie să transmită  materiale ilegale, defăimătoare, ofensatoare sau ameninţări, vulgare, sau care încalcă în orice mod sau pune în pericol drepturile şi confidenţialitatea celorlalți prin intermediul portalului rabaho.com. Precum materiale care încalcă legile şi instigă la activităţi ilegale, sau care conţin ofertă de servicii sau reclame, şi care nu au acordul scris explicit al portalului rabaho.com.

Orice comportament care limitează sau împiedică un alt utilizator să folosească aceste pagini web este strict interzis. Este interzisă şi folosirea acestei pagini pentru publicitate sau promovări  de tip religios, politic, comercial sau necomercial. Este strict interzisă invitarea utilizatorilor să se înregistreze la rabaho.com sau la orice alte oferte/servicii online/offline care reprezintă concurenţa acestui portal.

Pentru folosirea rabaho.com este necesar acordul  titularului dreptului de autor, precum şi acordul titularului dreptului de mărci şi design. Orice publicare, distribuire, copiere sau schimbare a acestor pagini web este strict interzisă fără acordul scris prealabil al  www.rabaho.com! Orice  încălcare a acestei interziceri va fi tratată ca o încălcare a dreptului de proprietate intelectuală şi prin urmare, poate face obiectul unor  proceduri juridice sau  urmăririi penale  împotriva făptuitorului. La rabaho.com, în afară de materialul protejat de marcă, de drepturi de autor şi design, există şi alte informaţii, care conţin drepturile altor persoane fizice şi juridice. Acestor informaţii le aparţin fotografiile, sunetul, grafica, textele, software-ul şi restul de conţinut, în conformitate cu legislaţia română în vigoare. Toate drepturile de autor legate de alegere, publicare, promovare şi conducere de astfel de conţinut este rezervat  rabaho.com.

Este interzisă orice publicare, transmitere sau participare în transfer şi vânzare, schimbare sau orice abuz de conţinut la www.rabaho.com. Este interzis, fără acordul scris al portalului în prealabil, să se redistribuie, copieze, publice sau folosească în scop comercial materialul descărcat. Descărcarea, tipărirea şi păstrarea materialului cu drepturi de autor este permisă  doar pentru uz personal.

Utilizatorilor le este interzisă publicarea oricărui material care este protejat de drepturi de marcă, de autor sau de alte drepturi de proprietate intelectuală, fără acordul expres al titularului acestor drepturi. Rabaho.com nu este obligat să determine dacă un anumit material este protejat de drepturi de autor, şi pentru daunele cauzate  prin încălcarea drepturilor de autor sau prin abuz de marcă sau de proprietate intelectuală este răspunzător  doar utilizatorul.

Orice publicare a materialului pe paginile web www.rabaho.com, utilizatorul ca titular al drepturilor asupra acestor  materiale garantează că oferă dreptul gratuit, legal şi nelimitat la folosirea, schimbarea, publicarea, reproducerea, traducerea, ajustarea şi distribuirea aceluiaşi material. Pentru alţi utilizatori este permis să aibă acces, să vadă, să organizeze sau să reproducă acelaşi material doar pentru uz personal.

Rabaho.comîși  rezervă dreptul, dar nu este obligat, să monitorizeze conţinutul acestor pagini, pentru a se asigura respectarea acestor condiţii de utilizare şi reguli care sunt prescrise de către portalul. Camerele de chat şi forumurile, care se află pe aceste pagini, se află sub dreptul de monitorizare. Rabaho.comîși  rezervă dreptul  de a elimina orice material care încalcă regulile prezentate sau este discutabil din cauza altor motive, fără să se limiteze la elementele anterior  prezentate.

Utilizatorul înţelege şi acceptă că toate discuţiile, notele, comentariile, mesajele private şi altele moduri de comunicare pe portal sunt publice, şi nu private, şi că portalul www.rabaho.com își  rezervă dreptul să monitorizeze comunicarea între utilizatori fără ştiinţa şi acordul lor. Orice tip de comunicare pe care utilizatorul o publică pe rabaho.com este considerat neconfidenţial. Utilizatorul este de acord că în timpul publicării comentariilor, a mesajelor şi a informaţiilor el  oferă rabaho.com dreptul de utilizare a acestora. După publicarea lor, portalul rabaho.com obţine acordul să le folosească pentru promovare, publicitate, cercetare sau în orice alt scop legal.

Utilizatorul este de acord şi acceptă să exonereze  portalul rabaho.com de orice responsabilitate şi de toate cererile pentru compensarea costurilor şi a daunelor. Inclusiv filialele, persoanele responsabile, angajaţii şi agenţii. Acesta include şi costurile reprezentării juridice  în timpul folosirii paginilor web rabaho.com de către utilizator.

Soluţionarea  litigiilor

Litigiile care se naște din cauza folosirii acestor pagini web sunt în compentenţa instanţei de la Bucureşti şi vor fi rezolvate în conformitate cu legea română în vigoare. Prin folosirea acestor pagini, utilizatorul este de acord şi acceptă că orice litigiu sau cerere, care provine din aceste condiţii sau este în legatură cu acestea  şi respectarea  acestora, sunt de competenţa instanţei de la Bucureşti în România.

Încetarea relaţiei de afaceri

Rabaho.com își  rezervă dreptul de a înceta relaţia de afaceri în orice moment cu orice utilizator. De asemenea, are dreptul să elimine imediat toate conturile  utilizatorilor şi parolele de utilizator, dacă comportamentul anumitor  utilizatori se consideră inacceptibil. Rabaho.com își  rezervă toate drepturile de a înceta imediat relaţia cu utilizatorul în orice caz de nerespectare a condiţiilor prezentate. După eliminare conturilor şi a parolelor de utilizator, toate condiţiile referitoare la responsabilitatea şi obligaţiile utilizatorilor rămân valabile.

În cazul în care instanţa competentă nu găseşte niciunul  dintre aceste elemente, acest lucru  nu va influenţa corectitudinea altor reguli din aceste condiţii, iar alte părţi ale acestor condiţii vor rămâne în vigoare. Dacă oricare dintre părţile prezentate nu-şi exercită  drepturile, nu va fi decăzut din aceste drepturi și nu se va considera  drep  renunţare la drept. De asemenea, nu va fi decăzut din  alte drepturi prezentate.

Dispoziţii finale

Toate condiţiile generale  prezentate intră în vigoare imediat după publicarea pe pagina oficială www.rabaho.com. Condiţiile de utilizare sunt valabile pentru toţi utilizatorii, imediat după publicarea acestora pe pagină.

Produse unice și de calitate superioară la cele mai avantajoase prețuri

Abonează-te la newsletter-ul nostru și află totul despre ofertele pentru Rabaho!

icon-safe-shopping
Cumpărături în siguranță

Folosim cele mai bune măsuri de securizare pentru a procesa comanda dvs. , deoarece dorim ca informațiile dvs. să fie în siguranță.

icon-shipping
Livrare sigură

Ne asumăm responsabilitatea pentru livrarea produsului în condiții bune, la adresa dvs.

icon-package
Livrare în 24 de ore.

Livrăm produsele comandate în cel mai scurt timp posibil, următoarea zi de la realizarea plății.

icon-list
Evaluare de înaltă calitate

Produsul este realizat din materiale de calitate ce fac utilizarea acestuia simplă și sigură.

icon-heart
Garanția produsului

Banii pot fi restituiți în limita garanției de 44 de zile În această perioadă, rambursăm banii dacă nu sunteți mulțumit de produs.