-

Privatumo politika

Interaktyvios paslaugos, siūlomos Net Sales Ltd (toliau – rabaho.com) internetiniame puslapyje www.rabaho.com, kuris yra jo nuosavybė susidedanti iš duomenų valdymo, finansinių operacijų, organizavimo ir tarpininkavimo, taip pat internetu siūlomų paslaugų.

Prieš naudojantis www.rabaho.com būtina susipažinti ir sutikti su Naudojimosi/ Pardavimo/ Konfidencialumo sąlygomis. Jeigu nesutinkate ir nepriimate sąlygų, prašome nesinaudoti puslapiu.

Taisyklės ir sąlygos taikomos visiems www.rabaho.com vartotojams. Bet koks tolimesnis puslapio naudojimas susipažinus su Taisyklėmis ir sąlygomis yra laikomas vartotojo sutikimu laikytis taisyklių ir sąlygų bei naudoti internetinį puslapį pagal nustatytas taisykles.

Vartotojai yra atsakingi už www.rabaho.com paskyrai sukurtų slaptažodžių saugojimą. Taip pat Vartotojas suvokia ir sutinka su tuo, kad interneto veikimą kartais gali sutrikdyti techniniai nesklandumai, todėl gali sutrikti puslapio veikimas. Už tokius ir panašius atvejus rabaho.com nėra atsakingas, todėl rabaho.com negali atsakyti už bet kokį duomenų ar kito praradimą rabaho.com paslaugų teikimo metu.

Vartotojas sutinka su tuo, kad prieiga prie www.rabaho.com puslapio kartais gali būti sutrikdyta, laikinai negalima dėl įprastų puslapio priežiūros darbų arba kitų priežasčių, už kurias rabaho.com neatsako. Vartotojas arba galutinis vartotojas yra bet kuris asmuo, bet kokiu būdu, tiek tiesiogiai tiek netiesiogiai, naudojęsis ar vis dar besinaudojantis www.rabaho.com teikiamomis paslaugomis.

Rabaho.com pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti ar nutraukti bet kurią verslo dalį, įskaitant, be apribojimų, prieinamumo laiką, turinį ir prisijungimui bei naudojimuisi reikalingą įrangą. Be to, rabaho.com gali nustoti siųsti informaciją ar bet kurią jos dalį, pakeisti ar atšaukti bet kokį informacijos perdavimą, ir kt.

Rabaho.com pasilieka teisę bet kuriuo metu ir iš anksto nepranešus, jeigu būtina, atšaukti arba pakeisti bet kokias čia išvardintas puslapio naudojimosi taisykles ar sąlygas bei konfidencialumo susitarimą.

Pakeitimai gali apimti, inter alias, mokesčių įvedimą, todėl patariame lankytojams reguliariai tikrinti Taisykles ir sąlygas bei konfidencialumo susitarimą tam, kad žinotumėte apie galimus pasikeitimus.

Atsižvelgiant į besikeičiančias Taisykles ir sąlygas bei konfidencialumo susitarimą lankytojui toliau naudojantis puslapiu, laikoma, kad vartotojas sutinka su tokiais Taisyklių ir sąlygų bei konfidencialumo susitarimo pakeitimais. Bet koks galutinis Taisyklių ir sąlygų pakeitimas ar atšaukimas pradeda galioti trečiosioms šalims iš karto tik atnaujinus informaciją www.rabaho.com puslapyje. Bet koks galutinio vartotojo naudojimasis puslapiu, neskaitant pakeistų sąlygų skaitymo, po tokių pakeitimų bus laikomas sutikimu su pakeitimais.

Vartotojas įsipareigoja naudotis www.rabaho.com tik laikantis Lietuvos teisės aktų, taip pat bendrų moralės ir etikos principų.

Vartotojas yra visiškai atsakingas už savo kompiuterinės įrangos įsigijimą ir priežiūrą, įskaitant visą techninę ir programinę įrangą ir kitokią įrangą, reikalingą naudotis www.rabaho.com, vartotojas taip pat savarankiškai sumoka visas su tuo susijusias išlaidas. rabaho.com neprisiima atsakomybės už bet kokią įrangai padarytą žalą naudojantis www.rabaho.com.

Vartotojas, naudodamasis www.rabaho.com sutinka su tuo, kad bet kokie veiksmai atliekami puslapyje www.rabaho.com negali prieštarauti Naudojimosi sąlygoms. Lankytojams neleidžiama puslapyje dalintis bet kokia informacija, pažeidžiančia kitų teises, arba jeigu informacijos turinys yra įžeidžiantis, šmeižiantis ar galimai pažeidžia privatumą ir t.t., taip pat neteisėto turinio ir formos medžiaga. Rabaho.com pasilieka teisę įvertinti ar Vartotojas pažeidė savo įsipareigojimus.

Be išankstinio raštiško leidimo vartotojas negali platinti, dalintis ar bet kokiu būdu reklamuoti prekes ir paslaugas, taip pat religinio, politinio ir nekomercinio turinio skelbimus, ypač skatinti kitus rabaho.com vartotojus nesinaudoti puslapio paslaugomis, o raginti naudotis rabaho.com konkurentų teikiamomis paslaugomis.

Rabaho.com pasilieka teisę įvertinti, ar vartotojas pažeidė įsipareigojimus.

Bet kokia medžiaga, patalpinta www.rabaho.com puslapyje yra rabaho.com nuosavybė ir yra saugoma įstatymo arba naudojama autorinių teisių turėtojų leidimu ar teisės į prekės ženklą leidimu arba / ir projekto leidimu, taip pat ir su kitais reikalingais leidimais. Rabaho.com turi visas teisės į puslapio www.rabaho.com turinį, reikalingą jo funkcionavimui.


Bet koks puslapio platinimas, kopijavimas, perdavimas, tinklų kūrimas, leidimas ar keitimas neleidžiamas be rabaho.com sutikimo. Bet koks draudimo pažeidimas gali sukelti autorių, prekių ženklų teisių ar kitų teisių pažeidimą ir dėl to gali būti pradėtas teisminis procesas ar pažeidėjas net patraukimas baudžiamojon atsakomybėn.

Vartotojas negali iš dalies ar visiškai pakeisti, paskelbti, perduoti, dalyvauti perdavime ar parduoti, kurti neoriginalus, ar bet kaip kitaip naudotis puslapyje www.rabaho.com randama medžiaga. Taip pat negalima kopijuoti, platinti, pakartotinai perduoti, komerciniais tikslais platinti atsisiųstą medžiagą.

Vartotojas gali atsisiųsti, spausdinti ir išsaugoti autorinėmis teisėmis apsaugotą medžiagą iš www.rabaho.com puslapio tik individualiam naudojimui.

Vartotojas aiškiai įsipareigoja neskelbti, neplatinti www.rabaho.com autorinėmis teisėmis ar prekės ženklo teisėmis ar kitais įstatymais saugomos medžiagos, be teisių turėtojo sutikimo. Taigi vartotojas yra visiškai atsakingas už galimą žalą, atsiradusią pažeidus savo įsipareigojimus. Naudotojas privalo išsiaiškinti ar medžiaga puslapyje yra saugoma autorinėmis teisėmis ar ne, taigi rabaho.com neprivalo atskleisti arba paskelbti tokios informacijos.

Skelbdami bet kokio turinio medžiagą puslapyje www.rabaho.com, vartotojas užtikrina, kad tos medžiagos teisių turėtojas davė rabaho.com teisiškai galiojantį sutikimą, nemokamą, neribotą teisę / leidimą naudoti, kopijuoti, keisti, adaptuoti, versti ir platinti tokią medžiagą. Kiti vartotojai turi teisę gauti, atidaryti, išsaugoti arba atkurti tokią medžiagą savo pačių ir tik asmeniniam naudojimui.

Vartotojas sutinka, kad puslapio www.rabaho.com naudojimas yra aiškiai jų pačių atsakomybė. rabaho.com, taip pat bet kokios kitos trečiosios šalys, susijusios tu tuo, neužtikrina, kad naudojimasis puslapiu negali būti nutrauktas, arba gali kilti kitų jo veikimo nesklandumų. Be to, rabaho.com neatsako už pasekmes, kurios gali atsirasti naudojantis puslapiu, taip pat už bet kokios informacijos apie prekes, paslaugas, siūlomas šiame puslapyje, tikslumą, patikimumą ar turinį.

Šis atsakomybės apribojimas galioja visai galimai žalai, kurią gali sukelti bet kokia klaida, ištrynimas, nutraukimas, kompiuterinis virusas, gedimas, darbo vėlavimas ar perkėlimas, nutraukto ryšio linijos, vagystė, sutarties nutraukimas, neleistina prieiga, įrašų keitimas ar piktnaudžiavimas, netinkamas elgesys, nepriežiūra, ar bet koks kitas veiksmas. Vartotojas sutinka, kad rabaho.com neatsako už netinkamą ar neteisėtą kitų vartotojų ar trečiųjų šalių elgesį, ir, kad už galimą žalą atsako vartotojas.

Rabaho.com neatsako už bet kokią žalą, galinčią kilti dėl dalinio ar visiško naudojimo ar nesugebėjimo naudotis puslapiu www.rabaho.com.

Rabaho.com neatsako už bet kokią informaciją, vartotojo, neleistino vartotojo ar abonento platinamą www.rabaho.com puslapyje.

Bet kokio turinio informacija, neatitinkanti naudojimosi sąlygų gali bet kuriuo metu būti pašalinta ar pakeista be išankstinio pranešimo ar paaiškinimo.

Rabaho.com gali bet kuriuo metu kontroliuoti svetainės www.rabaho.com turinį, ypač interaktyviąją dalį, siekiant užtikrinti laikymąsi tiek naudojimosi sąlygų, tiek Lietuvos Respublikos įstatymų. Todėl rabaho.com pasilieka teisę pašalinti bet kokią medžiagą, neatitinkančią puslapio naudojimosi sąlygų ir taip atšaukti vartotojų paskyrų slaptažodžius.

Vartotojas sutinka, kad visos interaktyvios galimybės, ypač komunikacija asmeninėmis žinutėmis, pokalbiai, forumai ar kiti bendravimo ar tarpusavio komunikacijos būdai yra viešo pobūdžio ir neplatinama jokia įslaptinta informacija, taigi rabaho.com gali stebėti vartotojų pranešimų turinį be jų žinios ir specialaus leidimo. rabaho.com nekontroliuoja ir nenustato pranešimų ar informacijos turinio, kuriuos galima rasti interneto svetainėse www.rabaho.com, rabaho.com neatsako už vartotojų veiksmus ar informacijos turinį, kurią jie gali platinti puslapyje www.rabaho.com.

Vartotojas, komentuodamas, rašydamas žinutes ar skelbdamas bet kokią informaciją puslapyje www.rabaho.com, suteikia rabaho.com teisę naudoti tokią informaciją reklaminiais ar kitais teisiškai leidžiamais tikslais.

Vartotojas aiškiai pareiškia, kad jie nepatrauks atsakomybėn rabaho.com, jos antrinių įmonių, įmonės atsakingų asmenų, darbuotojų ir agentų už galimus nuostolius bei išlaidas, įskaitant teisines išlaidas, kurios galėtų atsirasti naudojantis puslapiu www.rabaho.com. Rabaho.com gali bet kuriuo metu nutraukti verslo santykius su bet kuria iš jos vartotojų ir ištrinti jų slaptažodžius bei paskyras. Šiuo atveju nebetaikomos sąlygos, susijusias su atsakomybe ir įsipareigojimais. Rabaho.com negarantuoja puslapyje www.rabaho.com vartotojų, trečiųjų šalių ar pašalinių platinamos informacijos tikslumo, išsamumo ar naudingumo.

Rabaho.com neatsako už bet kokią galimą žalą ar praradimą, sukeltą dėl to, kad vartotojas visiškai pasitikėjo www.rabaho.com puslapyje paskelbta informacija.

Rabaho.com aiškiai visomis prasmėmis atitolsta nuo trečiųjų šalių tinklalapiuose skelbiamos medžiagos, kurią galima pasiekti iš interneto svetainės www.rabaho.com, turinio. Tuo atveju, jei vartotojas turi prieigą prie trečiųjų šalių tinklapių, vartotojas tai daro tik savo pačių rizika, o tai reiškia, kad rabaho.com neatsako už jokias galimas pasekmes.

Registravimasis puslapyje www.rabaho.com yra laikomas vartotojo sutikimu su perskaitytomis naudojimosi sąlygomis.

Aukštos kokybės ir unikalūs produktai už puikią kainą

Užsisakykite mūsų naujienlaiškį ir sužinokite apie naujausius Rabaho pasiūlymus!

icon-safe-shopping
Saugus prekinimasis

Mes naudojame geriausias saugos priemones, kad apdorotume jūsų užsakymą siekdami užtikrinti, kad jūsų užsakymo informacija būtų saugiai saugoma.

icon-shipping
Patikimas pristatymas

Prisiimame atsakomybę už saugų produkto pristatymą jūsų nurodytu adresu geros kokybes preke.

icon-package
Pristatymas per 24 valandas

Pristatome užsakytus produktus per trumpiausią laiką nuo tos dienos, kai buvo gautas produkto kvitas.

icon-list
Aukštos kokybės įvertinimas

Produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagos, o tai leidžia produktu naudotis paprastai ir saugiai.

icon-heart
Produkto garantija

Garantijos ir pinigų grąžinimo terminas galioja 44 dienas. Šiuo laikotarpiu, mes grąžinsime jums pinigus, jei nesate patenkinti produktu.