-

Услови за продажба

СТУДИО ВЕРДЕ Дооел ШТИП (во продолжение на текстот Rabaho) организира и посредува промотивна продажба/ услуга во име и за сметка на Партнерот на веб страната www.rabaho.com. По пат на оваа страна Партнерот одобрува попуст за своите производи/услуги доколку Rabaho успее однапред да договори минимален број на купувачи за тој производ по пат на јавен тендер.

Право за повлекување од купување и враќање на стоките

За својата намера да се повлече од купување, купувачот мора да го информира продавачот во пишана форма во рок од 15 дена од приемот на стока, или на мејл адреса на продавачот и робата да ја врати во рок од 30 дена. Купувачот е должен да ги поднесе трошоците настанати за враќањето на робата. Робата мора да биде неискористена, неотворена, неоштетена и во оригинална амбалажа. Со неа мора да биде приложена оригинал или копија од фактурата која купувачот ја добива со испорачаната роба. Продавачот не е должен да ја прифати откупната пратка или пратката која не ги исполнува условите на општиот правилник. Парите ќе бидат вратени на купувачот во најкраток можен рок, а најдоцна во рок од 30 дена, од денот на прием на известувањето за повлекување на договорот на сметка на купувачот.

Превземање на стока

Нарачаната стока од овој сајт ќе биде испорачана во најкраток можен рок. Нарачките кои ги примаме секој работен ден до 14 часот, ќе ги доставиме на посочената адреса уште истиот ден. Ако сте нарачале производ кој е распродаден, ќе бидете благовремено известени. Испораката е возможна само на тереиторијата на Република Македонија. Испораката на стоки ја обезбедува компанијата GLS d.o.o, обичнно следниот ден, или најдоцна во рок од 3 дена од испраќањето на робата. Куририте за достава ќе ве бараат на домашна адреса во предпладневните часови, а во случај да не сте дома, пратката може да ја превземете во најблиската пошта. Дополнителната поштарина која ја наплаќа, можете да ја погледнете во важечкиот ценовник на https://posta.com.mk . Го задржуваме правото на промена на договорен партнер за достава. Трошковите за испорака/ поштарина варираат од производ до производ и дополнително се наплаќаат. Цените за испорака / поштарина се наведени во мејлот којкупувачотго прима по извршената нарачка.

Замена или рекламација

Веќе купениот производ може да се врати назад или да биде заменет со друг производ. Можната разлика во вредноста на производите ќе биде потребно да се доплати. Трошокот за повторна достава на вратен производ е на товар на купувачотот. Веќе купен производ може да се врати назад и да биде заменет со друг производ. Замената на производот е возможна во рок од 14 дена од денот на прием на роба или подолго, доколку тоа јасно е наведено во гаранцијата на производот. Робата мора да биде доставена со препорачана пошта на адреса на продавачот. Трошоците за враќање ги сноси купувачот. Кај враќањето потребно е обавезно запишување на трансакциската сметка на купувачот, на која сметка продавачот ги враќа парите од продажбата.

Достава

Партнерот е должен својот договорен промотивен производ/ услуга да ја испорача на најквалитет можен начин, во согласност со барањата за квалитет и совесно претприемништво. Порталот Rabaho е должен да организира и да води промотивна продажба според највисоки стандарди на работење.

Rabaho не ги произведува ниту пак ги поседува производите/услугите кои ги нуди по пат на својот интернет сајт и со тоа не е одговорен за можни правни и материјални недостатоци на производите или за било какви други последици и недостатоци кои можат да произлезат со нивното користење.

Купон

Партнерот, како издавач и сопственик на купонот, сноси одговорност за било какви барања, одговорности, штети, трошоци, повреди и болести на корисниците. Купоните се доказ за успешното купување на производ/ услуга по пат на промотивна продажба и се издаваат на име на купувачот или на име одредено од страна на купувачот.

Купонот, мора да го содржи името на купувачот или името одредено од страна на купувачот, ознака или број на купон, врста и модел на производ / услуга, рок во кој купувачот може да побара достава/употреба, производ/услуга, место и начин на кој купувачот поднесува барање за испорака или употреба на производ или услуга и други податоци по потреба.

Сите купони кои Rabaho  ги издава за Клиентите од веб сајтот www.rabaho.com, се промотивни купони кои купувачите ги добиваат под наведената вредност и се предмет на условите и одредбите на Rabaho, како и на правата на партнерите кои учествуваат во одредена промоциска акција.

Купување

Промотивната продажба е успешна кога успее да придобие минимален број на купувачи за одредени производи или услуги, кои се поистоветуваат со одредена понуда. Кога ќе нарачате или резервирате одредена промотивна понуда, давате согласност дека вашата картица важи само доколку промотивната продажба е успешна. Доколку промотивната продажба не е успешна, картицата станува неважечка а уплатениот износ ќе ви биде вратен во целост.

За да нарачате било каков производ или услуга, потребно е претходно да отворете корисничка сметка. Корисничката сметка е потребна, за да имате едноставен пристап кон историјата на своите потврди и нарачки, преглед на поранешни купувања, со цел полесно уредување на своите поставки.

Услови за користење на купонот:

  • Купонот е валиден до наведениот датум и не се продолжува
  • Купонот важи амо за производ или услуга, никако на други трошоци
  • Можно е да се искористи само еден купон по нарачка, освен ако не е наведено поинаку
  • Неовластено користење кое не е во согласност со Условите и правилата го прави купонот неважечки.
  • Купонот не е возможно да се комбинира со други бонови или купони, ниту да се репродуцира и продава, доколку не е наведено во промотивната понуда.
  • СТУДИО ВЕРДЕ Дооел ШТИП не одговара за украден или изгубен купон.

Со отварањето на корисничка сметка на www.rabaho.com се смета сека корисникот разбира и ги прифаќа овие Услови на продажба. Плаќањето се врши со кредитни картички, општа уплатници или со интернет банкарство. Ги прифаќаме следниве картици. American Express, MasterCard, Visa i Diners.

СТУДИО ВЕРДЕ Дооел ШТИП,

ул. Вера Цири Вири 6/6,

2000 Штип, Македонија

ЕМБС: 6833896

ДБ: 4029012512395

Квалитетни и уникатни производи по супер цени

Пријавете се на нашиот newsletter и дознајте сѐ за најновите понуди на Rabaho!

icon-safe-shopping
Сигурно купување

Ние ги користиме најдобрите безбедносни мерки за да ја процесираме вашата нарачка, и да обезбедиме вашите информации за нарачката да бидат заштитени.

icon-shipping
Сигурна испорака

Одговорни сме за безбедна испорака на производот на Вашата адреса во исправна состојба

icon-package
Време на испорака 24 ч

Нарачаните производи ги испорачуваме во најкраток период од еден ден од примањето на уплатата.

icon-list
Висококвалитетно оценување

Производот е направен од материјал со висок кквалитет, кој овозможува едностана и сигурна употреба на производот.

icon-heart
Гаранција на производ

Гаранцијата и рокот на отплата важат 44 дена. Во овој период ние ќе ви вратиме парите ако не сте задоволни од производот.