-

Политика на поверителност

Net Sales Ltd (наричано по-нататък в текста: rabaho.com) посредством интернет страницата www.rabaho.com, която е негова собственост, предоставя интерактивните услуги управление на съдържанието, извършване на финансови транзакции, организация и посредничество при продажба както и услуги посредством интернет.

С използването на интернет страницата www.rabaho.com заявявате, че сте напълно запознати и съгласни с тук посочените Условия за ползване/ Условия за продажба/ Декларация за поверителност на данните. Ако не сте съгласни с последните и не ги приемате, ви молим да не използвате тази интернет страница.

Условията за ползване на интернет страницата www.rabaho.com се отнасят за всеки потребител. С всяко по-нататъшно ползване на тази Интернет страница, след запознаване с Условията за ползване се счита, че потребителят приема тук посочените условия и правила и е съгласен с използването на Интернет страницата съобразно същите условия.

Потребителят носи отговорност за поверителността на паролите при регистрацията и ползването на потребителския профил с цел използване на услугите, които rabaho.com предлага. Също така, крайният потребител е запознат и съгласен, че при ползване на интернет мрежата понякога може да се стигне до технически проблеми при функционирането на същата, а това да доведе до прекъсване на услугите. Тези и подобни обстоятелства са извън възможността за контрол от страна на rabaho.com и по тази причина rabaho.com няма да бъде отговорен за каквато и да е загуба на информацията или при каквото и да е други обстоятелства, до които може да се стигне по време на предоставяне на услуга от страна на rabaho.com.

Потребителят е съгласен с това, че достъпът до интернет страницата www.rabaho.com понякога може да бъде прекъснат, временно недостъпен или изключен по причини както рутинна поддръжка на страницата или други причини, за които rabaho.com не е отговорен. Потребител или краен потребител е всеки, който по какъвто и да е начин както директно така и индиректно ползва или е ползвал услугите на rabaho.com.

rabaho.com си задържа правото, в който и да е момент, да промени или премахне всеки сегмент на дейност, в това число и без ограничения, времето за достъп, съдържанието, както и техниката необходима за достъп или ползване на интернет страницата. Също така, rabaho.com може да престане да изпраща информация или част от информацията, може да промени или преустанови по какъвто и да е начин разпространението на данни, както и да промени бързината на разпространение на данните, както и всички останали други техни характеристики.

rabaho.com си задържа правото във всеки момент и без предходно известие, ако прецени това за необходимо, да премахне или измени всяко от тук посочените Условия за ползване на интернет страницата и / или Декларацията за поверителност на данните.

Освен това предметните промени могат да включват и въвеждане на определени обезщетения или плащания, затова съветваме потребителите да четат периодично информацията съдържана в Условията за ползване и Декларацията за поверителност на данните, за да бъдат информирани при евентуални промени.

Ако в случай на промяна на Условията на ползване и/или Декларацията за поверителност на данните, потребителят продължи да ползва нашата интернет страница, се счита, че приема Условията за ползване и Декларацията за поверителност на данните в променената им форма. Всяко евентуално изменение или премахване на условията за ползване влиза в сила за трети лица веднага след публикуването на интернет страницата www.rabaho.com. Всяко ползване от страна на крайния потребител, освен запознаването с изменените условия, на интернет страницата след подобни промени се счита като приемане на тези промени.

Задължение и отговорност на потребителя е да ползва интернет страницата www.rabaho.com изключително и само в съответствие със законите на Република България и общите морални и етични начела.

Потребителят е изключително и сам отговорен за набавянето и поддръжката на компютърното оборудване, включително цялостен хардуер и софтуер, които притежава и ползва, както и на друго оборудване необходимо за достъп и ползване на интернет страницата www.rabaho.com и също така сам поема всички свързани с него разходи. rabaho.com не носи никаква отговорност за каквато и да е повреда на оборудването на крайния потребител или други обстоятелства, които евентуално могат да възникнат като последица от ползването на интернет страницата www.rabaho.com.

С използването на интернет страницата www.rabaho.com потребителят заявява, че е съгласен, че всяка комуникация и интеракция посредством интернет страницата www.rabaho.com трябва да бъде в съответствие с посочените Условия на ползване, че няма право да публикува, разпространява или прави достъпни при каквито и да е обстоятелства материали, чието съдържание по някакъв начин нарушава правата на другите, например съдържание, което е обидно, клеветническо, което нарушава или заплашва конфиденциалността и т.н., както и материали с незаконно съдържание или форма. rabaho.com си запазва юридическото право да прецени самостоятелно дали се е стигнало да нарушение на задълженията от страна на потребителя.

Потребителят няма право без предварително писмено разрешение от страна на rabaho.com да публикува, разпространява или прави достъпни по какъвто и да е начин материали, които съдържат в себе си обява, реклама или оферта на който и да е производител или услуга, както и религиозни, политически или други реклами, които нямат търговски характер, а преди всичко няма право да подбужда други потребители на интернет страницата www.rabaho.com да станат потребители на друга услуга, която е директна или индиректна конкуренция на rabaho.com.

rabaho.com си задържа юридическото право да прецени самостоятелно дали се е стигнало да нарушение на задълженията от страна на потребителя.

Всички материали, които се намират на интернет страницата www.rabaho.com са собственост на rabaho.com и като такива са обект на закрила съгласно закона или се ползват съгласно разрешението на носителя на авторските права, носителя на правата на търговските марки и / или дизайна и съгласно всички останали необходими разрешения. rabaho.com е също така носител на авторските права на цялостното идейно съдържание на интернет страницата www.rabaho.com използвано за правилното и безпрепятственото функциониране на проекта.

Забранени са всякаква дистрибуция, копиране, разпространение, свързване, публикуване или променяне на тази интернет страницата по какъвто и да е начин без писменото разрешение на rabaho.com. Всяко нарушение на споменатите забрани може да има като последствия нарушаване на авторските права, правата на търговската марката или каквито и да е други права и това може да произведе нежелани последствия каквито са образуването на различни съдебни производства, а и може да доведе до наказателно преследване.

Потребителят няма право да изменя, публикува, разпространява, участва в разпространението или продажбата, създава подобни продукти или по какъвто и да е начин използва материали цялостно или частично, намиращи се на интернет страницата www.rabaho.com. Също така не се позволяват копиране, редистрибуция, повторно разпространение, предоставяне или комерсиалното използване на взети материали.

Потребителят има право да изтегля, проучва или подготвя материали защитени от авторското право, намиращи се на интернет страницата www.rabaho.com само за свои лични цели и употреба.

Потребителят изрично заявява, че на интернет страницата www.rabaho.com, няма да публикува или по какъвто и да е друг начин прави достъпен какъвто и да е материал, който подлежи на авторско право, търговска марка или други права, без изричното разрешение на носителя на тези права и е изключително и сам отговорен за евентуална щета настанала във връзка с нарушаването на задълженията му. До информацията дали някой от материалите на интернет страницата подлежи на защита на правата, потребителят трябва да достигне сам, следователно rabaho.com не е задължен да публикува или предоставя такава информация.

С публикуването на материали с каквото и да е съдържание и в която и да е част от интернет страницата www.rabaho.com от страна на потребителя, потребителят заявява и гарантира, че носителят на правата върху тези материали дава на rabaho.com правна валидност, безплатно, неограничено право / лиценз за ползване, репродукция, модификация, адаптация, публикация, превод и дистрибуция на тези материали. Другите потребители имат право на преглед, подготвяне или репродукция на тези материали само за свои лични цели и употреба.

Потребителят е съгласен, че използването на интернет страницата www.rabaho.com е изключително и само негова отговорност. rabaho.com както и нито една трета страна свързана с него не гарантира по никакъв начин, че достъпът до тази интернет страницата няма да бъде прекъснат или ще работи безпроблемно. Също така rabaho.com не е отговорен за щетите, които могат да настанат вследствие на използването на тази интернет страница, както нито за точността, сигурността или съдържанието на която и да е информация, услуга или стока предлагана посредством тази интернет страница.

Тази декларация за отговорност се отнася за евентуално наставане на щети или възможни нарушения причинени от каквато и да е грешка, изтриване, спиране, компютърен вирус, повреда, нарушаване на работата, прекъсване на комуникационната връзка, кражба, прекъсване на договора, унищожаване или неупълномощен достъп, при промени или злоупотреби със записаната информация, неподходящо/неприлично държание, невнимание или каквото и да е било друго действие. Потребителят е съгласен, че rabaho.com не е отговорен за неприлично или противозаконно държание на други потребители или трети страни и че рискът от евентуални щети поема изцяло потребителят.

rabaho.com в никакъв случай не е отговорен за каквато и да е щета, която може да настане като последица от използването или заради невъзможното цялостно или частично използване на интернет страницата www.rabaho.com.

rabaho.com не е отговорен за каквото и да е съдържание, което потребител, предплатен потребител или неупълномощен потребител може да публикува на интернет страницата www.rabaho.com. Всяко съдържание, което не е в съответствие с условията за ползване може да бъде премахнато или променено без специално предупреждение или обяснение във всеки момент.

www.rabaho.com има право във всеки момент да извърши контрол върху съдържанието на интернет страницата www.rabaho.com, най-вече на интерактивната част, с цел да се гарантира спазване на условия за ползване и законодателството на Република България. Сходно с това rabaho.com си задържа правото да премахне всеки материал, за който спрямо собствената си дискреционна преценка установи, че не е в съответствие с тук посочените условия, както и да деактивира паролата или потребителския профил на потребителя.

Потребителят е съгласен, че всички интерактивни опции, а особено комуникацията посредством лични съобщения, чат, форуми или други начини за изпращане на съобщения или комуникация са от обществено значение и нямат статут на лична информация и затова rabaho.com може да упражнява контрол над съдържанието на комуникацията между потребителите без тяхно знание или специално одобрение. Тъй като rabaho.com не контролира или оторизира задължително съдържанието на съобщенията или информацията, която може да бъде намерена на интернет страницата www.rabaho.com,  rabaho.com не е отговорен както за действията, които потребителят предприема в която и да е част на интернет страницата www.rabaho.com, както и за съдържанието, което потребителят би могъл да публикува на същите.

С публикуването на коментарите, съобщенията или друга информация на интернет страницата www.rabaho.com, се счита, че потребителят предоставя на rabaho.com правото да използва публикуваните коментари, съобщения или информация във връзка с промоции, реклама, проучване на пазара или каквато и да е друго правово позволено предназначение.

Потребителят категорично заявява, че няма да държи отговорни rabaho.com, неговите дъщерни фирми, отговорните представители в дружеството, служителите или агентите за обезщетение или разноски по евентуални щети, включително и разноските по правни спорове, които могат да настанат в следствие от използването на интернет страницата www.rabaho.com от страна на потребителя.

rabaho.com има право по всяко време да прекрати бизнес договора, с всеки от своите потребители и да деактивира паролата или потребителския профил. В този случай не престават да важат условията, отнасящи се до отговорността и задълженията на потребителя. rabaho.com не гарантира за точност, цялостност или полза, на което и да е съдържание на интернет страницата www.rabaho.com публикувано от страна на потребителя, трети лица или неупълномощени потребители.

 rabaho.com не е отговорен за каквато и да е евентуална загуба или щета настанала по причина, че потребителят се позовава на информация получена на интернет страницата www.rabaho.com.

rabaho.com категорично и във всеки смисъл не носи отговорност за съдържанието на материалите на интернет страницата на трети лица, които могат да бъдат достъпни на интернет страницата www.rabaho.com. В случай, че потребителят получи достъп до профила на трети лица на интернет страницата или го използва, същият го прави изключително и само на своя отговорност, което подразбира всякакво изключване на отговорност от страна на rabaho.com.

С регистрацията / отварянето на потребителски профил на интернет страницата www.rabaho.com се счита, че потребителят е изцяло запознат с тези Условия за ползване. 

Качествени и уникални продукти на страхотни цени.

Регистрирайте се, за да получавате нашия бюлетин и научете всичко за най-новите предложения в Rabaho!

icon-safe-shopping
Сигурно закупуване

Използваме най-добрите мерки за сигурност при обработката на вашата поръчка. Гарантираме ви, че въведените при поръчката данни, са безопасно съхранявани.

icon-shipping
Гарантирана доставка

Ние носим отговорност за безопасната доставка на продуктите до адреса ви в добро състояние.

icon-package
Време за доставка 24ч.

Поръчаните продукти се доставят в най-кратък период от един ден от получаване на плащането.

icon-list
Висока степен на качество

Продуктът е изработен от висококачествени материали, които позволяват лесното и безопасното му използване.

icon-heart
Гаранцията на продукта

Гаранцията и срокът за връщане на пари са 44 дни. В този период ние може да ви върнем парите, ако случайно останете недоволни от продукта.