-

Πολιτική Απορρήτου

H αλληλεπιδραστική υπηρεσία που προσφέρει η Net Sales Ltd (εφεξής: rabaho.com) μέσω της ιστοσελίδας www.rabaho.com η οποία βρίσκεται στην ιδιοκτησία της, αποτελείται από τη διαχείριση περιεχομένου, τη διενέργεια χρηματοοικονομικών συναλλαγών, την οργάνωση και μεσολαβή σε πωλήσεις , καθώς και υπηρεσίες μέσω του διαδικτύου.

Με τη χρήση της ιστοσελίδας www.rabaho.com θεωρείται ότι έχετε πλήρη γνώση και συμφωνείτε με τους παραπάνω Όρους χρήσης / Όρους πώλησης / Δήλωση εμπιστευτικότητας. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους και δεν τους αποδέχεστε, παρακαλούμε μην χρησιμοποιήσετε αυτή την ιστοσελίδα.

Οι όροι χρήσης αφορούν τη χρήση των δικτυακών τόπων του www.rabaho.com από τους χρήστες. Οποιαδήποτε περαιτέρω χρήση του ιστότοπου μετά την γνωριμία με τους Όρους χρήσης, θεωρείται ότι οι χρήστες συμφωνούν με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και συμφωνούν με τη χρήση των σελίδων του διαδικτύου, βάσει αυτών των συνθηκών.

Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την προστασία του απορρήτου των κωδικών πρόσβασης που εμφανίζονται και δημιουργούνται με τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται από το rabaho.com. Επίσης, ο τελικός χρήστης είναι εξοικειωμένος και συμφωνεί με το γεγονός ότι στη χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών μπορούν μερικές φορές να προκύψουν τεχνικά προβλήματα στη λειτουργία των ίδιων και, ως εκ τούτου, μια διακοπή των υπηρεσιών. Αυτά και άλλα παρόμοια γεγονότα είναι πέρα από κάθε έλεγχο του rabaho.com, και για τον λόγο αυτό η rabaho.com δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή οποιοδήποτε άλλο γεγονός που μπορεί να προκύψει κατά την παροχή των υπηρεσιών από το rabaho.com.

Ο χρήστης συμφωνεί ότι η πρόσβαση στην ιστοσελίδα www.rabaho.com μερικές φορές μπορεί να διακοπεί προσωρινά, να είναι μη διαθέσιμη ή αποκλεισμένη λόγω συντήρησης, καθώς και για άλλους λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται η rabaho.com. Ο χρήστης ή ο τελικός χρήστης είναι κάθε πρόσωπο που με οποιονδήποτε τρόπο, τόσο άμεσα όσο και έμμεσα, χρησιμοποιεί ή χρησιμοποιούσε τις υπηρεσίες της rabaho.com.

Η rabaho.com διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να διακόψει ανά πάσα στιγμή οποιοδήποτε τμήμα συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, της διαθεσιμότητας του χρόνου, του περιεχόμενου και του εξοπλισμού που απαιτείται για την πρόσβαση ή τη χρήση των ιστότοπων. Επιπλέον, η rabaho.com μπορεί να σταματήσει την αποστολή πληροφοριών ή ενός μέρους των πληροφοριών, μπορεί να αλλάξει ή να ακυρώσει οποιοδήποτε τρόπο μεταφοράς δεδομένων, και να αλλάξει την ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων, καθώς και οποιαδήποτε άλλα χαρακτηριστικά τους.

Η rabaho.com διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει ή να τροποποιήσει ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, εάν το κρίνει απαραίτητο, οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους χρήσης της ιστοσελίδας ή/και τη Σύμβαση εμπιστευτικότητας.
Οι τροποποιήσεις αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την εισαγωγή ορισμένων τελών ή επιβαρύνσεων, οπότε συμβουλεύουμε τους χρήστες να ξαναδιαβάζουν περιοδικά τις λεπτομερείς πληροφορίες που περιλαμβάνονται στους Όρους χρήσης και στη Σύμβαση εμπιστευτικότητας, ώστε να παραμένουν ενημερωμένοι για τυχόν αλλαγές.

Σε περίπτωση αλλαγής των Όρων χρήσης και/ή της Σύμβασης εμπιστευτικότητας, ενώ ο χρήστης συνεχίζει να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα μας, θα θεωρείται ότι αποδέχεται τους Όρους χρήσης και τη Σύμβαση εμπιστευτικότητας, όπως τροποποιήθηκε. Τυχόν τροποποίηση ή διαγραφή των όρων χρήσης ισχύει έναντι τρίτων αμέσως μετά τη δημοσίευσή τους στην ιστοσελίδα www.rabaho.com. Οποιαδήποτε άλλη χρήση εκτός από την εξοικείωση με τους τροποποιημένους όρους, των θεματικών ιστότοπων από τον τελικό χρήστη μετά τις αλλαγές αυτές θα θεωρηθεί ως αποδοχή αυτών των αλλαγών.

Είναι υποχρέωση και καθήκον του χρήστη να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα www.rabaho.com αποκλειστικά σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ελληνικής Δημοκρατίας, καθώς και τις γενικές ηθικές αρχές.

Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την απόκτηση και συντήρηση του εξοπλισμού του υπολογιστή του, συμπεριλαμβανομένου ολόκληρου του υλικού και λογισμικού που κατέχει και το οποίο χρησιμοποιεί, καθώς και λοιπού εξοπλισμού που απαιτείται για την πρόσβαση και χρήση των ιστότοπων www.rabaho.com, επίσης ανεξάρτητα ευθύνεται για όλα τα σχετικά έξοδα. Η rabaho.com δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημιά στον εξοπλισμό και άλλα πράγματα του τελικού χρήστη που μπορεί να προκύψουν ως αποτέλεσμα της χρήσης δικτυακών τόπων www.rabaho.com

Με τη χρήση της ιστοσελίδας www.rabaho.com από το χρήστη, θεωρείται ότι ο χρήστης συμφωνεί ότι όλη η επικοινωνία και η αλληλεπίδραση που λαμβάνει χώρα στην ιστοσελίδα www.rabaho.com πρέπει να συμμορφώνεται με αυτούς τους Όρους χρήσης. Οι χρήστες δεν επιτρέπεται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας να δημοσιεύουν, μεταδίδουν ή διαθέτουν με οποιονδήποτε τρόπο οποιοδήποτε υλικό, το περιεχόμενο του οποίου κατ' ουδένα τρόπο να παραβιάζει τα δικαιώματα των άλλων, για παράδειγμα, περιεχόμενο που είναι προσβλητικό, δυσφημιστικό, που εκθέτει ή αποκαλύπτει την προσωπικότητα άλλων, κ.λπ., καθώς και υλικά παράνομου περιεχομένου και μορφής. Η rabaho.com διατηρεί στη διακριτική της ευχέρεια να κρίνει αν έχει υπάρξει παραβίαση των όρων χρήσης από τον χρήστη.

Ο χρήστης δεν μπορεί, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια από την rabaho.com να δημοσιεύει, μεταδίδει ή διαθέτει με οποιονδήποτε τρόπο περιεχόμενο που περιέχει αγγελίες, διαφήμιση ή προσφορά για προϊόντα και τις υπηρεσίες οποιουδήποτε, καθώς και τις θρησκευτικές, πολιτικές και μη εμπορικές διαφημίσεις, και ειδικά απαγορεύεται να προσελκύει άλλους χρήστες της ιστοσελίδας www.rabaho.com να γίνουν χρήστες άλλων υπηρεσιών που είναι σε άμεσο ή έμμεσο ανταγωνισμό με την rabaho.com.

Η rabaho.com διατηρεί τη διακριτική ευχέρεια να αξιολογήσει ανεξάρτητα αν έχει γίνει μια παραβίαση των υποχρεώσεων εκ μέρους του χρήστη.
Όλο το υλικό που βρίσκεται στην ιστοσελίδα www.rabaho.com είναι ιδιοκτησία της rabaho.com και ως εκ τούτου προστατεύεται από το νόμο, ή χρησιμοποιείται σύμφωνα με την άδεια του κατόχου των δικαιωμάτων δημιουργίας και των δικαιωμάτων σε εμπορικά σήματα ή/και το σχεδιασμό, και σύμφωνα με άλλες απαιτούμενες εγκρίσεις. Η rabaho.com κατέχει επίσης τα πνευματικά δικαιώματα για όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.rabaho.com το οποίο είναι αναγκαίο για την εύρυθμη λειτουργία της.

Απαγορεύεται η οποιαδήποτε διανομή, αντιγραφή, μετάδοση, δικτύωση, δημοσίευση ή καθ' οποιονδήποτε τρόπο τροποποίηση αυτού του δικτυακού τόπου χωρίς την έγγραφη άδεια από την rabaho.com. Οποιαδήποτε παράβαση της απαγόρευσης αυτής μπορεί να οδηγήσει σε παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων ή οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων και ως εκ τούτου μπορεί να προκληθούν παρενέργειες, όπως η εκτέλεση πολλών τύπων δικαστικών διαδικασιών, και ιδίως μπορεί να οδηγήσει σε ποινική δίωξη.

Ο χρήστης δεν επιτρέπεται να τροποποιήσει, δημοσιεύει, μεταδίδει, συμμετέχει στη μεταφορά ή πώληση, να δημιουργεί παράγωγες σελίδες, ή με οποιονδήποτε τρόπο να εκμεταλλεύεται ο,τιδήποτε από το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.rabaho.com, ολικώς ή εν μέρει. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, αναδιανομή, αναμετάδοση, δημοσίευση ή εμπορική εκμετάλλευση του μεταφορτωμένου υλικού.

Ο χρήστης μπορεί από την ιστοσελίδα www.rabaho.com να λαμβάνει, εκτυπώνει και αποθηκεύει κατοχυρωμένο υλικό μόνο για τους σκοπούς προσωπικής χρήσης.

Ο χρήστης ρητά υποχρεώνεται ότι στην ιστοσελίδα www.rabaho.com δεν θα ανεβάζει, δημοσιεύει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο οποιοδήποτε υλικό που υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα ή άλλα δικαιώματα χωρίς τη ρητή άδεια του κατόχου των δικαιωμάτων αυτών, και ως εκ τούτου έχει την αποκλειστική ευθύνη για τυχόν ζημιές που απορρέουν από παραβάσεις αυτών των υποχρεώσεων. Όσο αφορά την ενημέρωση εάν ένα μέρος του υλικού στην ιστοσελίδα προστατεύεται με μερικά από τα δικαιώματα, ο χρήστης είναι υποχρεούμενος από μόνος του να το γνωρίζει, και ως εκ τούτου η rabaho.com δεν υποχρεούται να μοιράζεται ή να δημοσιεύει τέτοιες πληροφορίες.

Με την τοποθέτηση υλικού από τους χρήστες οποιουδήποτε περιεχομένου σε οποιοδήποτε μέρος της ιστοσελίδας www.rabaho.com, ο χρήστης εγγυάται ότι είναι κάτοχος των δικαιωμάτων σε αυτά τα υλικά έδωσε στη rabaho.com νομικά έγκυρο, δωρεάν, απεριόριστο δικαίωμα/άδεια για τη χρήση, αναπαραγωγή, τροποποίηση, προσαρμογή, δημοσίευση, μετάφραση και διανομή αυτών των υλικών. Άλλοι χρήστες έχουν δικαίωμα να έχουν πρόσβαση, προβολή, αποθήκευση ή αναπαραγωγή αυτού του υλικού μόνο για την προσωπική τους χρήση.

Ο χρήστης συμφωνεί ότι η χρήση των δικτυακών τόπων www.rabaho.com γίνεται αποκλειστικά με δική του ευθύνη. Η rabaho.com, καθώς κανένα τρίτο πρόσωπο που συνδέεται με αυτή, δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση ότι η χρήση αυτού του ιστότοπου δεν θα διακοπεί ή ότι δεν θα υπάρξουν δυσκολίες στη λειτουργία. Επίσης, η rabaho.com δεν είναι υπεύθυνη για τις συνέπειες που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, ούτε για την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο οποιασδήποτε πληροφορίας, υπηρεσιών ή εμπορευμάτων που παρέχονται μέσω αυτής της ιστοσελίδας.

Αυτή η Δήλωση ευθύνης ισχύει για όλες τις πιθανές βλάβες ή πιθανή ζημία που προκλήθηκε από τυχόν λάθη, διαγραφή, διακοπή, ιούς υπολογιστών, δυσλειτουργία, καθυστέρηση στη λειτουργία ή τη μετάδοση, διακοπή της γραμμής επικοινωνίας, κλοπή, την ακύρωση σύμβασης, καταστροφή ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, καθώς και την κακή χρήση αρχείων, ανάρμοστη συμπεριφορά, αμέλεια, ή οποιαδήποτε άλλη πράξη. Ο χρήστης συμφωνεί ότι η rabaho.com δεν ευθύνεται για την ακατάλληλη ή παράνομη συμπεριφορά άλλων χρηστών ή τρίτων προσώπων και ότι ο κίνδυνος για πιθανές βλάβες είναι πλήρως ευθύνη του χρήστη.

Η rabaho.com σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των δικτυακών τόπων www.rabaho.com εν μέρει ή στο σύνολό τους.

Η rabaho.com δεν φέρει ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο που ο χρήστης, ο συνδρομητής ή μη εξουσιοδοτημένης χρήστης μπορεί να ανεβάσει στην ιστοσελίδα www.rabaho.com. Οποιοδήποτε περιεχόμενο που δεν συμμορφώνεται με τους όρους χρήσης, ανά πάσα στιγμή μπορεί να αφαιρεθεί ή να αλλάξει χωρίς ειδοποίηση ή αιτιολόγηση.

Η rabaho.com μπορεί ανά πάσα στιγμή να ελέγξει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.rabaho.com, ιδίως τα πολυμέσα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους όρους χρήσης και με τους ισχύοντες κανονισμούς της Ελληνικής Δημοκρατίας. Κατά συνέπεια, η rabaho.com διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει οποιοδήποτε υλικό το οποίο με διακριτική ευχέρεια κρίνει ότι δεν είναι σύμφωνο με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν, καθώς και να καταργήσει των κωδικό πρόσβασης ή τους προσωπικούς λογαριασμούς χρηστών.

Ο χρήστης συμφωνεί ότι όλες οι διαδραστικές επιλογές, ειδικά η επικοινωνία μέσω ιδιωτικών μηνυμάτων, συνομιλίας, φόρουμ ή άλλους τρόπους για την αποστολή μηνυμάτων ή επικοινωνία με άλλα άτομα, έχουν δημόσιο χαρακτήρα και δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, και ως εκ τούτου η rabaho.com μπορεί να παρακολουθεί το περιεχόμενο των επικοινωνιών των χρηστών χωρίς τη γνώση ή ειδική έγκρισή τους. Επειδή η rabaho.com δεν ελέγχει ή εξουσιοδοτεί υποχρεωτικά το περιεχόμενο των μηνυμάτων ή πληροφοριών που μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα www.rabaho.com, η rabaho.com δεν είναι υπεύθυνη για τις ενέργειες που ο χρήστης προβαίνει σε οποιοδήποτε μέρος της ιστοσελίδας www.rabaho.com και για το περιεχόμενο που ο χρήστης μπορεί να ανεβάσει στην ίδια.

Με την ανάρτηση σχολίων, μηνυμάτων ή άλλων πληροφοριών στην ιστοσελίδα www.rabaho.com, θεωρείται ότι ο χρήστης δίνει το δικαίωμα στη rabaho.com να χρησιμοποιεί τέτοια σχόλια, μηνύματα ή πληροφορίες για προωθήσεις, διαφήμισης, έρευνες αγοράς, ή για οποιοδήποτε άλλο νόμιμο επιτρεπόμενο σκοπό.

Ο χρήστης δηλώνει ρητά ότι δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη την rabaho.com, τις θυγατρικές εταιρείες της, υπεύθυνα πρόσωπα της εταιρείας, τους εργαζόμενους και τους μεσολαβητές αποζημίωσης για τα πιθανά έξοδα ζημιών, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών εξόδων, τα οποία θα μπορούσαν να προκύψουν από τη χρήση της ιστοσελίδας www.rabaho.com από τον χρήστη.
Η rabaho.com μπορεί ανά πάσα στιγμή να τερματίσει την σχέση αλληλεπίδρασης με οποιονδήποτε χρήστη και να του αφαιρέσει τους κωδικούς πρόσβασης ή τους προσωπικούς λογαριασμούς. Στην περίπτωση αυτή δεν σταματούν να ισχύουν οι όροι σχετικά με την ευθύνη και τις υποχρεώσεις των χρηστών. Η  rabaho.com δεν εγγυάται την ακρίβεια, την πληρότητα ή τη χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου στην ιστοσελίδα www.rabaho.com ανεβασμένου από το χρήστη, τρίτο πρόσωπο ή μη εξουσιοδοτημένους χρήστες.

Η rabaho.com δεν ευθύνεται για τυχόν απώλεια ή ζημία που προκαλείται επειδή ο χρήστης έχει βασιστεί στις πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα www.rabaho.com

Η rabaho.com αποποιείται ρητώς με κάθε έννοια από το υλικό περιεχόμενο στις ιστοσελίδες τρίτων προσώπων, και στις οποίες θα μπορούσε να υπάρξει προσέγγιση από την ιστοσελίδα www.rabaho.com. Αν ο χρήστης εισέλθει στις ιστοσελίδες τρίτων προσώπων, αυτό πράττει αποκλειστικά και μόνο με δική του ευθύνη, πράγμα που σημαίνει απόλυτη αποποίηση οποιωνδήποτε ευθυνών της rabaho.com.

Με την εγγραφή/ άνοιγμα ενός λογαριασμού στην ιστοσελίδα www.rabaho.com θεωρείται ότι ο χρήστης έχει διαβάσει αυτούς τους όρους ολοκληρωτικά.

Ποιοτικά και μοναδικά προϊόντα σε καταπληκτικές τιμές

Εγγραφείτε στο newsletter μας και μάθετε όλα για τις τελευταίες προσφορές στο Rabaho!

icon-safe-shopping
Ασφαλής αγορά

Για την επεξεργασία της παραγγελίας σας, χρησιμοποιούμε τα καλύτερα μέτρα ασφαλείας, ώστε να εξασφαλίσουμε τα δεδομένα που εισάγετε κατά την παραγγελία να αποθηκευθούν με ασφάλεια.

icon-shipping
Έμπιστη παράδοση

Λαμβάνουμε την ευθύνη για την ασφάλεια της διανομής του προϊόντος σε καλή κατάσταση στη διεύθυνσή σας.

icon-package
Χρόνος παράδοσης 24 ώρες

Τα προϊόντα που παραγγείλατε θα σας τα παραδώσουμε στο συντομότερο χρονικό διάστημα, μία μέρα από την παραλαβή της πληρωμής.

icon-list
Υψηλή αξιολόγηση ποιότητας

Το προϊόν είναι κατασκευασμένο από υλικά υψηλής ποιότητας, τα οποία βοηθούν σε μια απλή και ασφαλή χρήση του προϊόντος.

icon-heart
Προϊόν με εγγύηση

Η εγγύηση για την επιστροφή χρημάτων ισχύει 44 ημέρες. Εντός αυτής της χρονικής περιόδου επιστρέφουμε τα χρήματα σε περίπτωση του να μην μείνετε ικανοποιημένοι με το προϊόν.