-

Podmienky používania

hociktorý tretí poskytovateľ informácií nezaručujú správnosť, úplnosť alebo užitočnosť hociktorého obsahu, ako aj možnosť predaja a vhodnosť pre nejaký iný určený účel.

Portál rabaho.com v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za prípadnú stratu alebo škodu, ktorá vznikla pretože sa užívateľ spoliehal na informácie, ktoré dostal sústavou na portáli. Užívateľ je zodpovedný za vlastné hodnotenie správnosti, úplnosti a užitočnosti hociktorého postoja, rady, informácie, názoru alebo iného obsahu na internetových stránkach rabaho.com.

Zmena podmienok používania

Portál rabaho.com si vyhradzuje všetky práva zrušiť alebo zmeniť hociktorý z uvedených podmienok používania v prípade, že to považuje za potrebné. Plánované zmeny môžu zaviesť určité poplatky alebo úhrady, preto sa užívateľom odporúča, aby si znovu tu a tam prečítali podmienky používania a vyhlásenie o dôvernosti údajov, aby mali prehľad o prípadných zmenách.

Ak aj po zmene podmienok používania a vyhlásenia o dôvernosti údajov užívateľ pokračuje používať nárokované stránky, považuje sa, že si prečítal a súhlasí s aktuálnymi podmienkami používania a vyhlásením o dôvernosti údajov.

Všetky zmeny alebo vymazania pravidel a podmienok použivania nadobúdajú platnosť hneď po uverejnení na www.rabaho.com. Každé ďalšie používanie týchto stránok sa považuje za súhlas s týmito zmenami.

Vyhlásenie o vlastníctve

Internetové stránky www.rabaho.com sú súkromným vlastníctvom. Každá forma komunikácie a interakcie, ktorá sa deje na týchto stránkach musí dodržiavať podmienky používania. Užívateľ je povinný používať internetové stránky www.rabaho.com v súlade s všeobecnými morálnymi a etickými zásadami a predpismi Chorvátskej republiky.

Uživatelia nesmú prenosiť cez portál rabaho.com žiaden materiál, ktorý je protiprávny, hanlivý alebo ohrozujúci, obscénny, vulgárny alebo hocijakým spôsobom narušuje a ohrozuje práva a súkromie iných. Ako ani materiál, ktorý porušuje hociktoré predpisy a podnecuje na protiprávne činnosti, alebo ktorý obsahuje ponuku hocijakých ponúk/služieb alebo reklamu, ktorý nemá výslovne písomne povolenie portálu rabaho.com.

Každé správanie, ktoré obmedzuje alebo znemožňuje druhého užívateľa v používaní týchto internetových stránok je prísne zakázané. Je zakázané používanie tejto stránky pre inzerovanie alebo vykonávanie náboženskej, politickej, komerčnej alebo nekomerčnej promócie. Je prísne zakázané pozývať užívateľa rabaho.com, aby sa stal členom nejakej inej online alebo offline ponuky/služby, ktoré sú konkurenciou tomto portálu.

 

Na používanie portálu rabaho.com je potrebné povolenie nositeľa autorských práv ako aj povolenie nositeľa práv na odtlačkoch a dizajne. Hocijake oznámenie, distribúcia, kopírovanie alebo zmena týchto internetových stránok je prísne zakázaná bez predchádzajúceho povolenia www.rabaho.com! Každé porušenie tohto zákazu sa bude považovať za porušenie práva intelektuálneho vlastníctva a ako následok môže prísť k početným súdnym procesom alebo súdnemu stíhaniu proti páchateľovi. Na portáli rabaho.com okrem materiálov chranených odtlačkom, autorským právom a dizajnom, existujú aj iné informácie, ktoré chránia právo iných právnych alebo fyzických osôb. Do takýchto informácií patria zvuk, grafika, texty, softvware a ostatný obsah v súlade so zákonmi Chorvátskej republiky. Všetky autorské práva o vyberaní, uverejňovaní, pokroku a vedení takéhoto obsahu si vyhradzuje portál rabaho.com.

Je zakázané hocijaké uverejňovanie, prenos alebo zúčastňovanie sa prenosu a predaja, zmena a hocijaké využívanie obsahu portálu www.rabaho.com. Je zakázané bez predchadzajúceho písomńého povolenia portálu zdieľať, kopírovať, publikovať alebo komerčne využívať prevzatý materiál. Sťahovanie, vypísovanie a ukladanie autorsky chráneného materiálu je dovolené len pre vlastné a osobné používanie.

Užívateľom je zakázané publikovať hocijaký materiál, ktorý je chránený odtlačkom, autorskými alebo inými právami intelektuálneho vlastníctva bez jasného povolenia nositeľa tých práv. Portál rabaho.com nie je povinný pomáhať v určovaní, či určitý materiál podlieha autorským právam a za škodu, ktorá vznikla porušením autorských práv alebo zneužívaním odtlačku a iného intelektuálneho vlastníctva je zodpovedný len užívateľ.

Každým publikovaním materiálu na internetovej stránke www.rabaho.com, užívateľ zaručuje, že ako nositeľ práva na tie materiály dáva portálu neobmedzené, bezplatné a právne oprávnené právo na používanie, zmenu, publikovanie, reprodukciu, prekladanie, prispôsobenie a distribúciu toho istého materiálu. Iným používateľom je dovolený pristúp, prehliadať, ukladať alebo reprodukovať ten istý materiál len na vlastné používanie.

Portál rabaho.com si vyhradzuje právo, ale nemá záväzok dohliadať na všetok obsah týchto stránok, aby sa zaistilo, aby sa dodržiali všetky podmienky používania a pravidlá, ktoré predpisuje portál. Chat izby a fóra, ktoré sa nachádzajú na týchto stránkach taktiež patria do práva dohľadu. Portál rabaho.com si vyhradzuje právo odstrániť hociktorý materiál, ktorý nedodržiava uvedené pravidlá alebo je otázny z iných dôvodov, bez obmedzovania predchádzajúce uvedených položiek.

Užívateľ rozumie a súhlasí, že sú všetky diskusie, hodnotenia, komentáre, súkromné správy a iné spôsoby komunikácie na portáli verejné, nie súkromné a že portál www.rabaho.com si vyhradzuje právo dohliadať na komunikácie užívateľov bez ich vedomia a povolenia. Hocijaký spôsob komunikácie, ktorú užívateľ uverejní na portáli rabaho.com sa nepovažuje za dôvernú. Užívateľ súhlasí, že pri uverejňovaní komentára, správ a informácií portálu rabaho.com dáva právo na používanie uvedeného. Po ich uverejňovaní sa portálu rabaho.com dáva povolenie používať ich pre promóciu, reklamu, výskumy alebo nejaký iný právne povolený účel.

Užívateľ súhlasí a prijíma, že portál rabaho.com zbavuje zodpovednosti a všetkých požiadavok o úhradu výdavok a náhradu škody. Vrátane jeho pobočky, zodpovednej osoby, zamestnancov a agentov.

Tu sú zaradené aj výdavky na právne zastupovanie, ktorého prípadný vznik je možný uživateľovým používaním stránok portálu rabaho.com.

Riešenie sporov

Právne spory, ktoré môžu vzniknúť ako následok používania týchto internetových stránok sú pod jurisdikciou súda v Záhrebe a budú riešené v súlade so zákonmi Chorvátskej republiky. Používaním týchto internetových stránok, užívateľ súhlasí, aby hocijaký spor alebo žiadosť, ktorá vyplýva z týchto podmienok alebo je spojená s nimi a ich vykonaním spadá pod jurisdikciu súda v Chorvátskej republike.

Zrušenie pracovného pomeru

Portál rabaho.com si vyhradzuje právo zrušiť pracovný pomer kedykoľvek s hociktorým užívateľom. Taktiež má právo hneď zrušiť všetky používateľské kontá a heslá používateľov ak sa správanie určitého užívateľa považuje za nevhodné. Portál rabaho.com si úplne vyhradzuje právo hneď zrušiť pomer s užívateľom kedykoľvek v prípade porušenia uvedených podmienok. Po zrušení užívateľských kont alebo hesiel, všetky podmienky, ktoré sa vzťahujú na zodpovednosť a záväzky užívateľov pokračujú platiť.

V prípade, že si príslušný súd nájde ničomnosť v niektorej z týchto položiek, ta ničomnosť nebude mať vplyv na pravidelnosť druhých ustanovení týchto podmienok a iné časti týchto podmienok zostávajú v platnosti. Ak hocktorá z uvedených strán nevyužije svoje práva, to sa nebude považovať za stratu alebo odmietanie týchto práv. Taktiež sa nebude rátať ako strata druhých uvedených práv.

Záverečné ustanovenie

Všetky uvedené všeobecné podmienky používania nadobúdajú platnosť hneď keď sa uverejnia na oficiálnej stránke www.rabaho.com. Podmienky používania platia pre všetkých užívateľov, ktorí založili pomer po uverejnení na stránke.

Kvalitné a jedinečné produkty za skvelé ceny.

Prihláste sa na odber nášho newsletteru a dozviete sa všetko o najnovších ponukách na Rabaho!

icon-safe-shopping
Bezpečný nákup

Na spracovanie vašej objednávky používame najlepšie bezpečnostné opatrenia, aby sme zaistili bezpečné uloženie údajov, ktoré zadáte pri objednaní.

icon-shipping
Spoľahlivé dodanie

Sme zodpovední za bezpečnú dodávku výrobkov na vašu adresu v správnom stave.

icon-package
Dodacia lehota 24h

Objednané výrobky dodávame v čo najkratšom období, jeden deň od obdržania platby.

icon-list
Vysoké hodnotenie kvality

Produkt je vyrobený z vysoko kvalitných materiálov, ktoré umožňujú jednoduché a bezpečné používanie produktu.

icon-heart
Záruka na výrobok

Záruka a lehota na vrátenie peňazí 44 dní. Počas tohto obdobia vám vrátime peniaze v prípade nespokojnosti.