-

Izjava o privatnosti

Interaktivna usluga koju pruža Net Sales Ltd (dalje u tekstu: rabaho.com) putem internetske stranice www.rabaho.com koja je u njenom vlasništvu sastoji se od upravljanja sadržajem, provođenja financijskih transakcija, organizacije i posredovanja pri prodaji kao i pružanja usluga putem interneta.

Korištenjem internetske stranice www.rabaho.com smatra se da ste u potpunosti upoznati i suglasni s ovdje navedenim Uvjetima korištenja / Uvjetima prodaje / Izjavom o povjerljivosti podataka. Ukoliko se s istima ne slažete i ne prihvaćate ih, molimo vas da se ne koristite ovom internetskom stranicom.

Uvjeti korištenja odnose se na korištenje internetskih stranica www.rabaho.com od strane korisnika. Svakim daljnjim korištenjem ovih Internetskih stranica nakon upoznavanja s Uvjetima korištenja, smatra se da su korisnici suglasni s ovdje iznesenim uvjetima i pravilima te pristaju na korištenje Internetskih stranica sukladno tim uvjetima.

Korisnik je odgovoran za zaštitu povjerljivosti lozinki koje se pojavljuju i kreiraju pri korištenju usluga koje pruža rabaho.com. Također, krajnji korisnik je upoznat i suglasan s činjenicom da pri korištenju internetskom mrežom ponekad može doći do tehničkih problema pri funkcioniranju iste, a s time i do prekida usluga. Takvi i slični događaji su izvan mogućnosti kontrole od strane rabaho.com, pa iz toga razloga rabaho.com ne može biti odgovoran za bilo kakav gubitak podataka ili kakav drugi događaj do kojeg može doći za vrijeme pružanja usluga od strane rabaho.com.

Korisnik je suglasan s time da pristup internet stranici www.rabaho.com ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen iz razloga kako rutinskog održavanja stranice tako i iz drugih razloga za koje nije odgovoran rabaho.com. Korisnik ili krajnji korisnik je svaka osoba koja na bilo koji način kako neposredno tako i posredno koristi ili je koristila usluge rabaho.com.

rabaho.com zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, vrijeme dostupnosti, sadržaj, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje internet stranica. Isto tako, rabaho.com može prestati slati informacije ili dio informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka, te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

rabaho.com zadržava pravo u svakom trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Uvjeta korištenja internetske stranice i / ili Izjavu o povjerljivosti podataka.

Predmetne izmjene mogu između ostalog uključivati i uvođenje određenih naknada ili naplata, stoga savjetujemo korisnike da periodično ponovno detaljno pročitaju informacije sadržane u Uvjetima korištenja i Izjavi o povjerljivosti podataka, a kako bi bili informirani o eventualnim promjenama.

U slučaju da dođe do promijene Uvjeta korištenja i / ili Izjave o povjerljivosti podataka, a korisnik nastavi koristiti naše internetske stranice, smatra se da prihvaća Uvjete korištenja i Izjavu o povjerljivosti podataka u izmijenjenom obliku. Svaka eventualna izmjena ili brisanje uvjeta korištenja važeća je prema trećima odmah po objavi na internetskim stranicama www.rabaho.com . Svako korištenje, osim upoznavanja s izmjenama uvjeta, predmetnih internetskih stranica od strane krajnjeg korisnika nakon takve promjene podrazumijevat će se kao prihvaćanje tih promjena.

Obveza i dužnost korisnika je da koristi internetsku stranicu www.rabaho.com isključivo u skladu s propisima Republike Hrvatske, kao i s općim moralnim i etičkim načelima.

Korisnik je isključivo odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, uključujući cjelokupan hardver i softver koji posjeduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje internetskih stranica www.rabaho.com, isto tako samostalno snosi i sve s tim povezane troškove. rabaho.com isključuje svaku odgovornost za bilo kakva oštećenja opreme i drugih stvari krajnjeg korisnika koja eventualno mogu nastati kao posljedica korištenja internetskih stranica www.rabaho.com

Korištenjem internetskih stranica www.rabaho.com od strane korisnika, smatra se da je korisnik suglasan da sva komunikacija i interakcija koja se odvija putem internetskih stranica www.rabaho.com mora biti u skladu s ovim Uvjetima korištenja Korisnici ne smiju putem ovih internetskih stranica objavljivati, prenositi ili učiniti dostupnima na bilo koji način nikakve materijale čijim sadržajem se na bilo koji način krše prava drugih, primjerice, sadržaj koji je uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost itd., kao ni materijale nezakonitog sadržaja i forme. rabaho.com zadržava diskrecijsko pravo da samo ocijeni je li došlo do povrede obveza od strane korisnika.

Korisnik ne smije bez prethodnog pismenog odobrenja rabaho.com objavljivati, prenositi ili učiniti dostupnima na bilo koji način sadržaj koji sadrži oglas, reklamu ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga, kao ni vjersku, političku i nekomercijalnu promidžbu, a posebno ne smije vrbovati druge korisnike internetskih stranica www.rabaho.com da postanu korisnici druge usluge koja je direktna ili indirektna konkurencija rabaho.com.

rabaho.com zadržava diskrecijsko pravo da samostalno ocijeni da li je došlo do povrede obveza od strane korisnika.

Svi materijali koji se nalaze na internetskim stranicama www.rabaho.com vlasništvo su rabaho.com te su kao takvi zaštićeni zakonom, ili se koriste sukladno odobrenju nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i / ili dizajnu, kao i sukladno drugim potrebnim odobrenjima. rabaho.com je također nositelj autorskih prava na cjelokupnom idejnom sadržaju internetske stranice www.rabaho.com neophodnom za ispravno i nesmetano funkcioniranje projekta.

Zabranjena je bilo kakva distribucija, kopiranje, prijenos, povezivanje, objavljivanje ili na bilo koji način mijenjanje ovih internetskih stranica bez pismenog odobrenja rabaho.com. Svako kršenje spomenute zabrane može imati za posljedicu povredu autorskih prava, prava žiga, ili kakvog drugog prava pa stoga može proizvesti neželjene učinke kao što su pokretanja više vrsta sudskih postupaka, a osobito može dovesti do kaznenog progona.

Korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji drugi način iskorištavati bilo koji sadržaj sa internetske stranice www.rabaho.com, u cijelosti ili djelomično. Također nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala.

Korisnik može sa internetske stranice www.rabaho.com preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite i osobne upotrebe.

Korisnik se izričito obvezuje da neće na internetskim stranicama www.rabaho.com postavljati, objavljivati, ili na bilo koji drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava, te je kao takav isključivo odgovoran za eventualnu štetu nastalu kršenjem ove svoje obveze. Do saznanja je li neki od materijala na internetskoj stranici zaštićen nekim od prava, korisnik mora doći samostalno, pa stoga rabaho.com nije u obvezi takve informacije iznositi ili objaviti.

Postavljanjem materijala od strane korisnika bilo kojeg sadržaja na bilo koji dio internetskih stranica www.rabaho.com, korisnik jamči da je nositelj prava na tim materijalima dao rabaho.com pravno valjano, besplatno, neograničeno pravo / licencu na korištenje, reprodukciju, modificiranje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala. Drugi korisnici imaju pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala samo za njihovu vlastitu i osobnu upotrebu.

Korisnik je suglasan da je korištenje internetskih stranica www.rabaho.com isključivo na njegovu vlastitu odgovornost. rabaho.com, kao niti jedna treća osoba povezana sa njome, ne jamče ni na koji način da upotreba ove internetske stranice neće biti prekinuta, ili da će biti bez poteškoća u radu. Isto tako rabaho.com nije odgovorna za posljedice koje mogu nastati upotrebom ove internetske stranice, kao ni za točnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili robe dane preko ovih internetskih stranica.

Ova izjava o odgovornosti odnosi se na sve eventualno nastale štete ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, brisanjem, prekidom, računalnim virusom, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, raskidom ugovora, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, nepri kladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Korisnik je suglasan da rabaho.com nije odgovorna za neprikladno ili protuzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih strana te da je rizik od eventualnih šteta u potpunosti na korisniku.

rabaho.com nije ni u kojem slučaju odgovorna za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja internetskih stranica www.rabaho.com djelomično ili u cijelosti.

rabaho.com nije odgovorna za bilo kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik, ili neovlašteni korisnik može postaviti na internetske stranice www.rabaho.com. Bilo kakav sadržaj koji nije u skladu s uvjetima korištenja u svakom trenutku može biti uklonjen ili promijenjen bez posebne najave ili obrazloženja.

rabaho.com može u svakom trenutku vršiti kontrolu sadržaja na internetskim stranicama www.rabaho.com, posebno interaktivnog djela, a s ciljem da osigura poštivanje kako ovih uvjeta korištenja tako i poštivanje pozitivnih propisa Republike Hrvatske. Shodno tome rabaho.com zadržava pravo uklanjanja bilo kojeg materijala za koji prema vlastitoj diskrecijskoj ocjeni utvrdi da nije u skladu s ovdje postavljenim uvjetima, kao i ukinuti lozinke/zaporke ili korisničke račune korisnika.

Korisnik je suglasan da su sve interaktivne opcije, a posebno komunikacija putem privatnih poruka, chata, foruma ili drugi načini slanja poruka ili međusobnog komuniciranja javnog karaktera i nemaju status povjerljivih informacija pa stoga rabaho.com može nadzirati sadržaj komunikacije korisnika bez njihovog znanja i posebnog odobrenja. Pošto rabaho.com obavezno ne kontrolira ili autorizira sadržaj poruka ili informacija koje se mogu naći na internetskim stranicama www.rabaho.com, rabaho.com nije odgovoran kako za radnje koje korisnik poduzima u bilo u bilo kojem djelu internetskih stranica www.rabaho.com, tako i za sadržaj koji bi korisnik mogao postaviti na istima.

Objavljivanjem komentara, poruka ili drugih informacija na internetskim stranicama www.rabaho.com, smatra se da korisnik daje rabaho.com pravo korištenja tih komentara, poruka ili informacija u svrhu promocije, oglašavanja, istraživanja tržišta, ili bilo koju drugu pravno dozvoljenu namjenu.

Korisnik izričito izjavljuje da neće smatrati odgovornom rabaho.com, njene podružnice, odgovorne osobe u društvu, zaposlenike i agente za naknadu eventualne štete i troškova, uključujući i troškove pravnog zastupanja, a koji bi mogli nastati korištenjem internetskim stranicama www.rabaho.com od strane korisnika.

Rabaho.com može u svako doba raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim korisnikom te mu ukinuti lozinke/zaporke ili korisničke račune. U tom slučaju ne prestaju vrijediti uvjeti koji se odnose na odgovornost i obveze korisnika. rabaho.com ne jamči za točnost, potpunost ili korisnost bilo kojeg sadržaja na internetskim stranicama www.rabaho.com postavljenog od strane korisnika, trećih osoba ili neovlaštenih korisnika.

Rabaho.com nije odgovorna za bilo kakav eventualni gubitak ili štetu nastalu iz razloga što se korisnik oslonio na informacije dobivene na internetskim stranicama www.rabaho.com

Rabaho.com se izričito ogađuje u svakom smislu od sadržaja materijala na internet stranicama trećih strana, a na koje bi se moglo pristupiti sa internetske stranice www.rabaho.com . U slučaju da korisnik pristupiti internet stranicama trećih strana, isti to čini isključivo i samo na vlastitu odgovornost, što podrazumijeva svako isključenje odgovornosti rabaho.com.

Registracijom / otvaranjem korisničkog računa na internetskoj stranici www.rabaho.com smatra se da je korisnik ove Uvjete korištenja u cijelosti pročitao.

Kvalitetni i jedinstveni proizvodi po sjajnim cijenama.

Prijavite se na naš newsletter i saznajte sve o najnovijim ponudama na Rabaho!

icon-safe-shopping
Sigurna kupovina

Da bismo obradili vašu narudžbu upotrebljavamo najbolje sigurnosne mjere, kako bi osigurali da su vaši podaci koje upišete pri narudžbi sigurno pohranjeni.

icon-shipping
Pouzdana isporuka

Snosimo odgovornost za sigurnu isporuku proizvoda na vašu adresu u ispravnom stanju.

icon-package
Vrijeme isporuke 24h

Naručene proizvode isporučujemo u najkraćem periodu od jednog dana od primanja uplate.

icon-list
Visoka procjena kvalitete

Proizvod je napravljen od materijala visoke kvalitete, koji omogućavaju jednostavnu i sigurnu uporabu proizvoda.

icon-heart
Garancija na proizvod

Garancija i rok za vraćanje novca važe 44 dana. U tom periodu mi vam vraćamo novac ako slučajno sa proizvodom ne budete zadovoljni.