-

Uvjeti korištenja

Ovim uvjetima korištenja uređuju se pravni odnosi između društva Net Sales Ltd i korisnika usluga www.rabaho.com. Uvjeti važe od datuma stupanja na snagu pa do dana promjene uvjeta ili njihove nadopune.

Uvjeti korištenja i izjava o suglasnosti

Korisnička uporaba internet stranica www.rabaho.com određena je pravilima i uvjetima navedenim u uvjetima korištenja. Korištenjem internet stranica www.rabaho.com, korisnici potvrđuju da prihvaćaju navedena pravila i uvjete te se slažu s pravilima i uvjetima korištenja navedenih internet stranica.

Društvo Net Sales Ltd vlasnik je internet stranice www.rabaho.com i zaduženo je za provođenje financijskih transakcija, organizacija i posredovanje pri prodaji, upravljanje sadržajem i pružanje informacijskih usluga putem interneta.

Prilikom svakog daljnjeg korištenja ovih internet stranica potvrđujete svoju upoznatost i suglasnost s pravilima i uvjetima korištenja. Svakim daljnjim korištenjem potvrđujete i svoju upoznatost i suglasnost s iznesenim pravilima i uvjetima korištenja.

Svaki korisnik ima osobna pravo na korištenje stranica www.rabaho.com. Korisnike jeste svaka osoba koja se neposredno ili posredno u bilo kojem trenutku koristi uslugama portala rabaho.com.

Izjava o odgovornosti

Korisnik daje suglasnost da se koristi www.rabaho.com isključivo na vlastitu odgovornost. Portal rabaho.com ni na koji način ne daje garanciju da će uporaba ove stranice biti neprekidna ili bez grešaka. Također, ne garantira za posljedice uporabe ili pouzdanost, točnost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili proizvoda pruženih putem ovih internet stranica. Korisnik razumije, prihvata i potvrđuje da rabaho.com ne odgovara za protuzakonito ili neprikladno ponašanje drugih korisnika ili trećih strana. Rizik mogućih šteta koje nastaju kao posljedica navedenog u potpunosti snosi korisnik portala.

Izjava se odnosi na sve moguće štete uzrokovane eventualnom greškom, brisanjem, prekidom, računalnim virusom, kvarom, kašnjenjem u radu i prijenosu, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, raskidom ugovora, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, nemarom, neprikladnom ili bilo kakvom drugom radnjom.

Rabaho.com, kao i sva druga fizička ili pravna lica koja sudjeluju u stvaranju, proizvodnji i distribuciji ove stranice ne odgovaraju ni za kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja ili onemogućenog korištenja ovih internet stranica. Korisnik razumije i pristaje na suglasnost da se navedeni uvjeti odnose na cjelokupan sadržaj internet stranica www.rabaho.com.

Korisnički račun i lozinka

Nakon otvaranja korisničkog računa na www.rabaho.com smatra se da je korisnik pročitao, razumio i prihvatio uvjete korištenja ovog portala.

Svaki korisnik prihvata osobnu odgovornost za zaštitu povjerljivosti svog korisničkog imena i lozinke. Korisnik je suglasan da su događaji izazvani prekidom usluga pri korištenju usluga izvan kontrole portala rabaho.com. Portal zbog toga ne odgovara za eventualni gubitak podataka do kojeg može doći tijekom pružanja usluga.

Korisnik razumije i slaže se da pristup www.rabaho.com može biti isključen, privremeno nedostupan ili prekinut zbog razloga koji su izvan odgovornosti rabaho.com.

Oslobađanje od odgovornosti

Portal rabaho.com ne odgovara ni za kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik ili neovlašteni korisnik postavi na stranice www.rabaho.com.

Objavljivanje bilo kakvog neprimjerenog sadržaja u kojem se vrijeđaju osobna ljudska, moralna, vjerska i etička načela je strogo zabranjeno. Portal rabaho.com prijavit će svaku sličnu navedenu zlouporabu nadležnim administratorima.

Rabaho.com zadržava pravo da u svakom trenutku promijeni, prilagodi, izmijeni, obriše ili ukloni svaki sadržaj koji je ocijenjen kao neprikladan.

Rabaho.com, kao i njegovi suradnici, pružatelji podataka i uređivači ne odgovaraju za bilo kakve pogreške i netočnosti, kao ni za druge nedostatke, neprikladnost i neizvornost podataka na ovim stranicama. Također, ne odgovaraju za bilo kakav prekid ili kašnjenje u prijenosu podataka do korisnika. Nijedna od navedenih strana ne snosi odgovornost za moguća potraživanja i gubitke koji mogu proizaći iz toga.

Rabaho.com zadržava potpuno pravo da promijeni ili ukine prijenos bilo koje vrste ili dijela podataka. Portal također zadržava pravo na potpuni prestanak slanja ili promjenu brzine prijenosa ili bilo kojih drugih značajki. Portal rabaho.com može koristiti navedena prava u svim segmentima poslovanja, bez ograničenja.

Rabaho.com nije odgovoran za postavljanje materijala koji krše opće uvjete korištenja od strane trećih osoba, ali će se pobrinuti da se navedeni materijali uklone.

Za sva mišljenja, savjete, izjave, usluge, ponude ili druge informacije i sadržaje postavljene od trećih strana, odgovorni su određeni autori ili distributeri, a ne portal rabaho.com. Ni rabaho.com niti bilo koji treći pružatelj informacija ne daju jamstvo za točnost, potpunost ili korisnost bilo kojeg sadržaja, kao ni za mogućnosti prodaje i prikladnosti za neku drugu određenu namjenu.

Rabaho.com ni u kojem slučaju ne odgovara za eventualni gubitak ili štetu nastalu zbog korisnikovog pouzdavanja u informacije dobivene putem sustava na portalu. Korisnik je odgovoran za vlastitu procjenu točnosti, potpunosti i korisnosti bilo kojeg stava, savjeta, informacije, mišljenja ili drugog sadržaja na internet stranicama rabaho.com.

Promjena uvjeta korištenja

Rabaho.com zadržava sva prava da ukine ili izmijeni bilo koji od navedenih uvjeta korištenja u slučaju da to smatra potrebnim. Predviđene izmjene mogu uključiti uvođenje određenih naknada ili naplata, stoga se korisnicima preporučuje da s vremena na vrijeme iznova pročitaju uvjete korištenja i izjavu o povjerljivosti podataka kako bi imali uvid u eventualne promjene.

Ako i nakon promjene uvjeta korištenja i izjave o povjerljivosti podataka korisnik nastaviti koristiti predmetne stranice, smatra se da je pročitao i prihvatio trenutačne uvjete korištenja i izjavu o povjerljivosti podataka.

Sve izmjene ili brisanja pravila i uvjeta korištenja stupaju na snagu odmah nakon objave na www.rabaho.com. Svaka daljnja uporaba ovih stranica smatra se kao prihvaćanje tih promjena.

Izjava o vlasništvu

Internet stranice rabaho.com su privatno vlasništvo. Svaki vid komunikacije i interakcije koji se odvija na ovim stranicama mora se pridržavati uvjeta korištenja. Korisnik je dužan da koristi internet stranice www.rabaho.com u skladu s općim moralnim i etičkim načelima te propisima RH.

Korisnici ne smiju prenositi putem portala rabaho.com nikakav materijal koji je nezakonit, klevetnički, uvredljiv ili ugrožavajući, opscen, vulgaran ili na bilo koji način narušava i ugrožava prava i privatnost drugih. Kao ni materijal koji krši bilo kakve propise i potiče na protuzakonite aktivnosti, ili koji sadrži ponudu bilo kakvih ponuda/usluga ili oglašavanje, koji nema izričito pismeno dopuštenje portala rabaho.com.

Svako ponašanje koje ograničava ili onemogućuje drugog korisnika u uporabi ovih internet stranica strogo je zabranjeno. Zabranjeno je korištenje ove stranice za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve vjerske, političke, komercijalne ili nekomercijalne promocije. Strogo je zabranjeno pozivanje korisnika rabaho.com na učlanjenje u bilo kakve druge online ili offline ponude/usluge koje su konkurencija ovom portalu.

Za uporabu rabaho.com potrebno je odobrenje nositelja autorskih prava kao i odobrenje nositelja prava na žigovima i dizajnu. Bilo kakva objava, distribucija, kopiranje ili mijenjanje ovih internet stranica strogo je zabranjena bez prethodnog pismenog odobrenja www.rabaho.com! Svako kršenje ove zabrane tretirat će se kao povreda prava intelektualnog vlasništva i kao posljedica tome može doći do brojnih sudskih postupaka ili kaznenog gonjenja protiv počinitelja. Na rabaho.com, osim materijala zaštićenih žigom, autorskim pravom i dizajnom, postoje i druge informacije, koje su pokrivene pravom drugih pravnih ili fizičkih lica. U ove informacije spadaju fotografije, zvuk, grafika, tekstovi, softver i ostali sadržaj, u skladu sa zakonima Republike Hrvatske. Sva autorska prava vezana za biranje, postavljanje, unaprjeđenje i vođenje takvog sadržaja zadržava rabaho.com.

Zabranjeno je bilo kakvo objavljivanje, prijenos ili sudjelovanje u prijenosu i prodaji, mijenjanje ili bilo kakvo iskorištavanje sadržaja www.rabaho.com. Zabranjeno je, bez prethodnog pismenog odobrenja portala, redistribuirati, kopirati, izdavati ili komercijalno iskorištavati preuzeti materijal. Preuzimanje, ispisivanje i spremanje autorski zaštićenog materijala dozvoljeno je samo za vlastito i osobno korištenje.

Korisnicima je zabranjeno objavljivati bilo kakav materijal koji je zaštićen žigom, autorskim ili drugim pravima intelektualnog vlasništva bez jasnog odobrenja nositelja tih prava. Rabaho.com nije obavezan pomagati u određivanju da li je određeni materijal podložan autorskim pravima i za štetu nastalu povredom autorskih prava ili zlouporabom žiga i drugog intelektualnog vlasništva odgovara samo korisnik.

Svakim postavljanjem materijala na internet stranice www.rabaho.com  korisnik daje jamstvo da kao nositelj prava na te materijale daje portalu neograničeno, besplatno i pravno valjano pravo na uporabu, izmjenu, objavljivanje, reproduciranje, prevođenje, prilagođavanje i distribuiranje istog materijala. Drugim korisnicima dozvoljeno je pristupati, pregledavati, spremati ili reproducirati isti materijal samo za osobnu uporabu.

Rabaho.com zadržava pravo, ali nema obavezu, da u svakom nadzire sadržaj ovih stranica, kako bi se osigurala poštovanje svih uvjeta korištenja i pravila koje portal propisuje. Chat sobe i forumi, koji se nalaze na ovim stranicama, također spadaju pod pravo nadzora. Rabaho.com zadržava pravo da ukloni bilo koji materijal koji ne poštiva navedena pravila ili je upitan iz drugih razloga, bez ograničavanja od prethodno navedenih stavki.

Korisnik razumije i prihvata da su sve diskusije, ocjene, komentari, privatne poruke i drugi načini komuniciranja na portalu javni, a ne privatni, i da portal www.rabaho.com zadržava pravo na nadzor komunikacije korisnika bez njihovog znanja i dopuštenja. Bilo kakav vid komunikacije koju korisnik objavi na rabaho.com ne smatra se povjerljivim. Korisnik se slaže da prilikom objavljivanja komentara, poruka i informacija daje rabaho.com pravo na korištenje istih. Nakon njihove objave, portalu rabaho.com daje se odobrenje da ih koristi za promociju, oglašavanje, istraživanje ili bilo kakvu drugu pravno dozvoljenu namjenu.

Korisnik se slaže i prihvata da oslobađa portal rabaho.com od odgovornosti i svih zahtjeva za naknadu troškova i štete. Uključujući njegove podružnice, odgovorne osobe, zaposlenike i agente. Ovo uključuje i troškove pravnog zastupanja čiji je eventualni nastanak moguć korisnikovim korištenjem stranica portala rabaho.com

Rješavanje sporova

Pravni sporovi koji mogu nastati kao posljedica korištenja ovih internet stranica su u nadležnosti suda u Zagrebu i bit će riješeni u skladu sa zakonima Republike Hrvatske. Korištenjem ovih internet stranica korisnik je suglasan i daje svoj pristanak da bilo koji spor ili zahtjev, koji proizilazi iz ovih uvjeta ili je povezan s njima i njihovim provođenjem, spada pod nadležnost suda u Republici Hrvatskoj.

Raskid poslovnog odnosa

Rabaho.com zadržava pravo da raskine poslovni odnos u bilo kojem trenutku s bilo kojim korisnikom. Također ima pravo da odmah ukine sve korisničke račune i lozinke korisnika, ako se ponašanje određenog korisnika bude smatralo neprihvatljivim. Rabaho.com zadržava potpuno pravo da odmah raskine odnos s korisnikom u bilo kojem slučaju nepoštovanja navedenih uvjeta. Nakon ukidanja korisničkih računa ili lozinki, svi uvjeti koji se odnose na odgovornost i obveze korisnika nastavljaju da vrijede.

U slučaju da nadležni sud pronađe ništavost u nekoj od ovih stavki, ta ništavnost neće imati utjecaj na pravilnost drugih odredbi ovih uvjeta i drugi dijelovi ovih uvjeta ostaju na snazi. Ako bilo koja od navedenih strana ne iskoristi svoja prava, to se neće smatrati kao gubitak ili odricanje istih. Također se neće voditi kao gubitak drugih navedenih prava.

Završna odredba

Svi navedeni opći uvjeti korištenja stupaju na snagu istog trenutka kada se objave na službenoj stranici www.rabaho.com. Uvjeti korištenja važe za sve korisnike koje su zasnovali odnos nakon trenutka objave istih na stranici.

Kvalitetni i jedinstveni proizvodi po sjajnim cijenama.

Prijavite se na naš newsletter i saznajte sve o najnovijim ponudama na Rabaho!

icon-safe-shopping
Sigurna kupovina

Da bismo obradili vašu narudžbu upotrebljavamo najbolje sigurnosne mjere, kako bi osigurali da su vaši podaci koje upišete pri narudžbi sigurno pohranjeni.

icon-shipping
Pouzdana isporuka

Snosimo odgovornost za sigurnu isporuku proizvoda na vašu adresu u ispravnom stanju.

icon-package
Vrijeme isporuke 24h

Naručene proizvode isporučujemo u najkraćem periodu od jednog dana od primanja uplate.

icon-list
Visoka procjena kvalitete

Proizvod je napravljen od materijala visoke kvalitete, koji omogućavaju jednostavnu i sigurnu uporabu proizvoda.

icon-heart
Garancija na proizvod

Garancija i rok za vraćanje novca važe 44 dana. U tom periodu mi vam vraćamo novac ako slučajno sa proizvodom ne budete zadovoljni.